Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі ЧАСТИНА B

Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі ЧАСТИНА B

Частина В

Правила плавання та маневрування

РОЗДІЛ 1. Плавання суден за будь-яких умов видимості

Правило 4. ЗАСТОСУВАННЯ

Правила цього розділу застосовуються за будь-яких умов видимості.

Правило 5. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Кожне судно повинне постійно вести належне візуальне і слухове спостереження, так само як і спостереження за допомогою всіх наявних засобів, відповідно до переважаючих обставин і умов, для того, щоб повністю оцінити ситуацію і небезпеку зіткнення.

Правило 6. БЕЗПЕЧНА ШВИДКІСТЬ

Кожне судно повинно завжди слідувати з безпечною швидкістю, для того щоб воно могло вжити належних та ефективних заходів для запобігання зіткненню і могло бути зупинене в межах відстані, необхідної за наявних зобов’язань та умов. Під час вибору безпечної швидкості такі фактори мають бути серед тих, на які слід зважати:

 1. Усім судам:
  • стан видимості;
  • щільність руху, включно зі скупченням риболовецьких або будь-яких інших суден;
  • маневрові можливості судна й особливо відстань, необхідна для повної зупинки судна, та повороткість судна в переважаючих умовах;
  • вночі – наявність фону освітлення як від берегових вогнів, так і від розсіювання світла власних вогнів;
  • стану вітру, моря та течії та близькість навігаційних небезпек;
  • співвідношення між осадками та наявними глибинами.
 2. Додатково суднам, що використовують радіолокатор:
  • характеристики, ефективність і обмеження радіолокаційного обладнання;
  • будь-які обмеження, що накладаються використовуваною радіолокаційною шкалою дальності;
  • вплив на радіолокаційне виявлення стану моря і метеорологічних факторів, а також інших джерел перешкод;
  • можливість того, що радіолокатор може не виявити на достатній відстані малі судна, лід та інші плаваючі об’єкти;
  • кількість, місце розташування та переміщення суден, виявлених радіолокатором;
  • більш точну оцінку видимості, яку можна отримати за допомогою радіолокаційного виміру відстані до суден або інших об’єктів, які перебувають поблизу.

Правило 7. НЕБЕЗПЕКА ЗІТКНЕННЯ

 • Кожне судно повинно використовувати всі наявні засоби відповідно до переважаючих обставин і умов для визначення наявності небезпеки зіткнення. Якщо є сумніви щодо наявності небезпеки зіткнення, то слід вважати, що вона існує.
 • Встановлене на судні справне радіолокаційне обладнання повинно використовуватися належним чином, включно зі спостереженням на шкалах далекого огляду з метою отримання завчасного попередження про небезпеку зіткнення, а також радіолокаційною прокладкою або рівноцінним систематичним спостереженням за виявленими об’єктами.
 • Припущення не повинні робитися на підставі неповної інформації, і особливо радіолокаційної.
 • Під час визначення наявності небезпеки зіткнення необхідно насамперед враховувати таке:
  1. небезпеку зіткнення слід вважати такою, що існує, якщо пеленг судна, що наближається, помітно не змінюється;
  2. небезпеку зіткнення можна інколи вважати такою, навіть якщо помітно змінюється пеленг, зокрема, у випадку зближення з дуже великим судном або буксиром, або у разі зближення суден на малу відстань.

Правило 8. ДІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕННЯ

 • Будь-яка дія, що вживається для запобігання зіткненню, якщо дозволяють обставини, має бути впевненою, своєчасною і
  відповідати хорошій морській практиці.
 • Будь-яка зміна курсу і (або) швидкості, що робиться для запобігання зіткненню, якщо дають змогу обставини, має бути досить великою, для того, щоб її могло легко виявити інше судно, яке спостерігає її візуально або за допомогою радіолокатора; слід уникати низки послідовних невеликих змін курсу і (або) швидкості.
 • Якщо є достатній водний простір, то зміна тільки курсу може бути найефективнішою дією для запобігання надмірному зближенню за умови, що зміна зроблена завчасно, є істотною та не спричиняє надмірного зближення з іншими суднами.
 • Дія, що вживається для запобігання зіткненню з іншим судном, має бути такою, щоб привести до розбіжності на безпечній відстані. Ефективність цієї дії має ретельно контролюватися доти, доки інше судно не буде остаточно пройдено і залишено позаду.
 • Якщо необхідно запобігти зіткненню або мати більше часу для оцінки ситуації, судно має зменшити хід або зупинитися, застопоривши свої рушії або давши задній хід.
  • Судно, зобов’язане згідно з будь-яким із цих Правил не утрудняти рух або безпечний прохід іншого судна, повинно, коли цього вимагають обставини, вжити завчасних заходів для того, щоб залишити достатній водний простір для безпечного проходу іншого судна;
  • Судно, зобов’язане не утрудняти рух або безпечний прохід
   іншого судна, не звільняється від цього обов’язку під час наближення до іншого судна, так що виникає небезпека зіткнення, і повинне, роблячи свої дії, повністю враховувати ті дії, що можуть знадобитися згідно з Правилами цієї Частини;
  • Коли два судна наближаються одне до одного так, що виникає небезпека зіткнення, судно, рух якого не повинен утруднюватися, зобов’язане повністю дотримуватися Правил цієї Частини.

Правило 9. ПЛАВАННЯ У ВУЗЬКОСТЯХ

 • Судно, що прямує уздовж вузького проходу або фарватеру, повинно триматися зовнішньої межі проходу або фарватеру, що знаходиться з його правого борту настільки близько, наскільки це безпечно і практично можливо.
 • Судно завдовжки менше ніж 20 м або вітрильне судно не повинно ускладнювати рух такого судна, яке може безпечно прямувати тільки в межах вузького проходу або фарватеру.
 • Судно, зайняте ловом риби, не повинно ускладнювати рух будь-якого іншого судна, що прямує в межах вузького проходу або фарватеру.
 • Судно не повинно перетинати вузький прохід або фарватер, якщо такий перетин ускладнить рух судна, яке може безпечно слідувати тільки в межах такого проходу або фарватеру; це останнє судно може використати звуковий сигнал, приписаний Правилом 34 (d), якщо воно має сумніви щодо намірів судна, що перетинає прохід або фарватер.
  • У вузькому проході або на фарватері в тому випадку, якщо обгін може бути здійснений тільки за умови, що судно, яке обганяється, зробить дію, яка дає змогу безпечно пройти, то судно, яке має намір здійснити обгін, повинне зазначити свій намір подачею відповідного звукового сигналу, визначеного Правилом 34 (c) (i). Судно, що обганяється, повинне, якщо воно згідно з наміром на обгін, подати відповідний сигнал, запропонований Правилом 34 (c) (ii), і вжити заходів, які дають змогу безпечно пройти судно, що обганяє. Якщо судно, що обганяє, має сумніви щодо безпеки обгону, воно може подати звукові сигнали, запропоновані Правилом 34 (d);
  • Це Правило не звільняє судно, що обганяє, від виконання вимог Правила 13.
 • Судно, що наближається до вигину або до такої ділянки вузького проходу або фарватеру, де інші судна можуть бути не видні через наявність перешкод, повинно слідувати з особливою уважністю й обережністю і давати відповідний звуковий сигнал, передбачений Правилом 34 (e).
 • Будь-яке судно, якщо дозволяють обставини, має уникати зупинки на якір у вузькому проході.

Правило 10. ПЛАВАННЯ ЗА СИСТЕМАМИ ПОДІЛУ РУХУ

 • Це Правило застосовується під час плавання системами поділу руху, прийнятими Організацією, і не звільняє жодне судно від його обов’язків, що випливають з будь-якого іншого Правила.
  • слідувати у відповідній смузі руху в прийнятому на ній загальному напрямку потоку руху;
  • триматись, наскільки це практично можливо, осторонь лінії поділу руху або зони поділу руху;
  • у загальному разі входити у смугу руху або залишати її на кінцевих ділянках, але, якщо судно покидає смугу руху або входить до неї з будь-якого боку, воно повинне робити це під якомога меншим кутом до загального напряму потоку руху.Судно, що використовує систему поділу руху, повинно:
 • Судно повинно, наскільки це практично можливо, уникати перетину смуг руху, але якщо воно змушене перетинати смугу руху, то повинне робити це, наскільки це практично можливо, курсом під прямим кутом до загального напрямку потоку руху.
  • Судно не повинно використовувати зону прибережного плавання, якщо воно може безпечно використовувати відповідну смугу руху в прилеглій системі поділу руху. Однак, судна завдовжки менше 20 м, вітрильні судна і судна, зайняті ловом риби, можуть використовувати зону прибережного плавання.
  • Незалежно від приписів підпункту судно може використовувати зону прибережного плавання, коли воно прямує до порту або з нього, прямує до розташованих біля берега споруд, лоцманської станції або будь-якого іншого місця, що розташовані в межах зони прибережного плавання, або для уникнення безпосередньої небезпеки.
  • випадків нагальної потреби для уникнення безпосередньої небезпеки;
  • випадків, коли це пов’язано зі словом риби в межах зони поділу руху.Судно, якщо воно не перетинає систему поділу руху, не входить до смуги руху або не виходить з неї, не повинно, в загальному випадку, входити в зону поділу руху або перетинати лінію поділу руху, окрім:
 • Судно, що плаває поблизу кінцевих ділянок систем поділу руху, має дотримуватися особливої обережності.
 • Судно повинно, наскільки це практично можливо, уникати постановки на якір у межах системи поділу руху або поблизу від її кінцевих ділянок.
 • Судно, що не використовує систему поділу руху, має триматися від неї на досить великій відстані.
 • Судно, зайняте ловом риби, не повинно ускладнювати рух будь-якого іншого судна, що йде у смузі руху.
 • Судно завдовжки менш як 20 м або вітрильне судно не повинно утрудняти безпечний рух судна з механічним двигуном, що йде у смузі руху.
 • Судно, обмежене в здатності маневрувати, коли воно зайняте діяльністю з підтримання безпеки мореплавства в системі поділу руху, звільняється від виконання цього Правила в такій мірі, в якій це необхідно для виконання цієї діяльності.
 • Судно, обмежене в можливості маневрувати, коли воно зайняте роботами з прокладання, обслуговування або підняття підводного кабелю в межах системи розділення руху, звільняється від виконання вимог цього Правила настільки, наскільки це необхідно для виконання цих робіт.

РОЗДІЛ 2. Плавання суден, що перебувають на очах одне в одного

Правило 11. ЗАСТОСУВАННЯ

Правила цього Розділу застосовуються до суден, які перебувають на видноті одне в одного.

Правило 12. ПАРУСНІ СУДИ

 • Коли два вітрильних судна зближуються так, що виникає небезпека зіткнення, то одне з них повинно поступитися дорогою іншому таким чином:
  • якщо судна йдуть різними галсами, то судно, що йде лівим галсом,
   повинно поступитися дорогою іншому судну;
  • якщо обидва судна йдуть одним і тим самим галсом, то судно, що знаходиться на вітрі, повинно поступитися дорогою судну, яке перебуває під вітром;
  • якщо судно, що йде лівим галсом, бачить інше судно з навітряного боку і не може точно визначити, лівим чи правим галсом іде це інше судно, то воно повинно дати йому дорогу.
 • За цим Правилом навітряним боком вважається бік, протилежний до того, на якому розташований грот, а за прямого озброєння – бік, протилежний до того, на якому розташоване найбільше косе вітрило.

Правило 13. ОБГОН

 • Незалежно від приписів, що містяться в Правилах Розділів 1 і 2 Частини В, кожне судно, що обганяє інше, повинно триматися осторонь від шляху судна, яке обганяється.
 • Судно вважається таким, що обганяє інше судно, коли воно підходить до нього з
  спрямування більш ніж 22.5 градусів позаду траверзу останнього, тобто коли судно, що обганяє, перебуває в такому положенні щодо судна, яке обганяє, що вночі судно, що обганяє, може бачити лише кормовий вогонь судна, яке обганяє, і не може бачити жоден з його бортових вогнів.
 • Якщо є сумнів щодо того, чи є судно таким, що обганяє, то слід вважати, що це саме так, і діяти відповідно.
 • Жодна зміна, що відбулася у взаємному становищі двох суден, не може дати приводу вважати судно, що обганяє, за змістом цих Правил, судном, яке йде на перетин курсу, або звільнити судно, яке обганяє, від обов’язку триматися осторонь від судна, яке обганяють, доти, доки останнє не буде остаточно пройдене і залишене позаду.

Правило 14. СИТУАЦІЯ ЗБЛИЖЕННЯ СУДЕН, ЩО ЙДУТЬ ПРЯМО ОДНЕ НА ОДНОГО

 • Коли два судна з механічними двигунами зближуються на протилежних або майже протилежних курсах так, що виникає небезпека зіткнення, кожне з них повинне змінити свій курс праворуч, для того, щоб кожне судно пройшло в іншого по лівому борту.
 • Таку ситуацію слід вважати такою, що існує, коли судно бачить інше прямо або майже прямо за курсом, і водночас уночі воно може бачити у створі або майже у створі топові вогні та (або) обидва бортові вогні іншого судна, а вдень воно спостерігає його відповідний ракурс.
 • Якщо є сумнів щодо того, чи існує така ситуація, то слід вважати, що вона існує, і діяти відповідно.

Правило 15. СИТУАЦІЯ ПЕРЕТИНУ КУРСІВ

Коли два судна з механічними двигунами йдуть курсами, що перетинаються, так, що виникає небезпека зіткнення, то судно, що має інше на своєму правому боці, повинно поступитися дорогою іншому судну і при цьому воно повинне, якщо дозволяють обставини, уникати перетину курсу іншого судна в нього по носі.

Правило 16. ДІЇ СУДНА, ЩО ПОСТУПАЄТЬСЯ ДОРОГОЮ

Кожне судно, яке зобов’язане поступитися дорогою іншому судну, повинне, наскільки це можливо, вжити завчасної і рішучої дії для того, щоб “чисто” розійтися з іншим судном.

Правило 17. ДІЇ СУДНА, ЯКОМУ ПОСТУПАЮТЬ ДОРОГУ

  • Коли одне судно з двох суден повинно поступитися дорогою іншому, то
   це інше судно повинно зберігати курс і швидкість.
  • Однак це інше судно, коли для нього стає очевидним, що судно, яке зобов’язане поступитися дорогою, не вживає відповідної дії, що вимагається цими Правилами, може вжити заходів, щоб уникнути зіткнення тільки власним маневром.
 • Коли з якоїсь причини судно, зобов’язане зберігати курс і швидкість, виявляє, що воно перебуває настільки близько до іншого судна, що зіткнення не можна уникнути тільки дією судна, яке поступається дорогою, воно повинно вжити такої дії, яка найкращим чином допоможе запобігти зіткненню.
 • Судно з механічним двигуном, яке в ситуації перетину курсів вживає відповідно до підпункту (a) (ii) цього Правила дію, щоб уникнути зіткнення з іншим судном з механічним двигуном, не повинне, якщо дозволяють обставини, змінювати курс ліворуч, якщо інше судно перебуває ліворуч від нього.
 • Це Правило не звільняє судно, зобов’язане дати дорогу, від виконання цього обов’язку.

Правило 18. ВЗАЄМНІ ОБОВ'ЯЗКИ СУДЕН.

За винятком випадків, коли Правила 9, 10 і 13 вимагають іншого:

 • Судно з механічним двигуном на ходу повинно поступатися дорогою:
  • судну, позбавленому можливості керувати;
  • судну, обмеженому в можливості маневрувати;
  • судну, зайнятому ловом риби;
  • парусному судну.
 • Вітрильне судно на ходу повинно поступатися дорогою:
  • судну, позбавленому можливості керувати;
  • судну, обмеженому в можливості маневрувати;
  • судну, зайнятому ловом риби.
 • Судно, зайняте ловом риби, на ходу повинно, наскільки це можливо, поступатися дорогою:
  • суднам, позбавленим можливості керувати;
  • суднам, обмеженим у можливості маневрувати.
  • Будь-яке судно, за винятком судна, позбавленого можливості керувати, або судна, обмеженого в можливості маневрувати, не повинне, якщо дають змогу обставини, утрудняти безпечний прохід судна, яке обмежене своїм осадженням і виставляє сигнали, передбачені Правилом 28.
  • Судно, обмежене своєю осадкою, має слідувати з особливою обережністю, ретельно узгоджуючись з особливістю свого стану.
 • Гідролітак на воді повинен, у загальному випадку, триматися осторонь від усіх суден і не ускладнювати їхній рух. Однак у тих випадках, коли існує небезпека зіткнення, він повинен виконувати Правила цієї Частини.

РОЗДІЛ 3. Плавання суден за обмеженої видимості.

Правило 19. ПЛАВАННЯ СУДІВ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ВИДИМОСТІ

 • Це Правило стосується суден, які не перебувають в полі зору одне в одного під час плавання в районах обмеженої видимості або поблизу таких районів.
 • Кожне судно повинне слідувати з безпечною швидкістю, встановленою
  застосовно до переважаючих обставин і умов обмеженої видимості. Судно з механічним двигуном має тримати свої машини готовими до негайного маневру.
 • Під час виконання Правил Розділу 1 цієї Частини кожне судно повинно ретельно узгоджувати свої дії з переважаючими обставинами та умовами обмеженої видимості.
  • зміни курсу вліво, якщо інше судно перебуває попереду траверзу
   і не є таким, що його обганяють;
  • зміни курсу у бік судна, яке перебуває на траверзі або
   позаду траверзу.Судно, яке виявило присутність іншого судна тільки за допомогою радіолокатора, має визначити, чи розвивається ситуація надмірного зближення і (або) чи існує небезпека зіткнення. Якщо це так, то воно повинно своєчасно вжити заходів для розбіжності, причому якщо цим заходом є зміна курсу, то, наскільки це можливо, слід уникати:
 • За винятком випадків, коли встановлено, що небезпеки зіткнення немає, кожне судно, яке почує, мабуть, попереду свого траверзу, туманний сигнал іншого судна або яке не може запобігти надмірному зближенню з іншим судном, яке перебуває попереду траверзу, повинно зменшити хід до мінімального, достатнього для утримання судна на курсі. Воно повинно, якщо це необхідно, зупинити рух і в будь-якому разі рухатися з надзвичайною обережністю доти, доки не мине небезпека зіткнення.

Поділіться цим постом