Біосорбент Еконадін

Опис продукції

Біопрепарат Еконадин («Екологічна надія») – унікальний природний біосорбент нафти.

Сорбент і біодеструктор «Еконадін» є авірулентними бактеріями-супердеструкторами вуглеводнів нафти, іммобілізовані за спеціальною технологією на натуральному органічному субстраті – верховому сфагновому торфі, абсорбент із високою абсорбційною ємністю.

Абсорбент для нафтопродуктів ЕКОНАДИН — це сучасне та екологічно безпечне рішення для ліквідації наслідків розливів нафти та нафтопродуктів, хімічно небезпечних речовин та органічних олій.

Не вимагає утилізації!

Сорбент мінеральний «Еконадін» поєднує кращі абсорбційні властивості органічних сорбентів та деструктивні властивості мікробних препаратів. Спеціально селекціоновані бактерії (у кількості 107 в 1 г препарату), окислюють вуглеводні нафти до води (H2O) та вуглекислого газу (CO2).

 • швидка ліквідація розливів нафти, нафтопродуктів, газового конденсату на поверхні води (в акваторіях портів і судноремонтних заводів, відкритому морі, на річках з повільною та швидкою течією, у затонах, на озерах, у ставках, на лиманах, особливо для ліквідації забруднення в місцях, недоступних механічним засобам збору нафтопродуктів, у глухих кишенях причалів та підпричальних просвітах, на плавневих ділянках, болотах та ін.);
 • сорбент для прибирання нафтопродуктів застосовують для очищення берегової смуги, забрудненої нафтопродуктами внаслідок аварійних розливів на воді, у тому числі у рекреаційних зонах (на пляжах);
 • ліквідація нафтового забруднення донних відкладень;
 • глибоке очищення нафтовмісних стічних вод;
 • застосування на об’єктах нафтовидобутку та нафтопереробки з метою очищення та знешкодження рідких і твердих відходів нафтовмісних свердловин, нафтошламів;
 • біосорбент Еконадин застосовують для очищення нафтозабруднених земель;
 • ліквідація нафтового забруднення на будь-яких поверхнях (метал, бетон, асфальтові покриття), при технологічних протоках на водному, залізничному транспорті, авто- та авіатранспорті;
 • використання на металообробних підприємствах; у котельнях, на теплоелектростанціях, тобто на всіх підприємствах, де застосовується нафта та нафтопродукти (бензин, мазут, дизельне паливо, моторні олії та ін.);
 • уловлювання парів летючих та горючих вуглеводнів.
 • сорбент біодеструктор використовують у морегосподарській галузі (в акваторіях портів і судноремонтних заводів, відкритому морі, на річках з повільною та швидкою течією, у затонах, на озерах, у ставках, на лиманах, особливо для ліквідації забруднення в місцях, недоступних механічним засобам збирання нафтопродуктів, у глухих) причалів та підпричальних просвітах, на плавневих ділянках, болотах та ін.);
 • нафтогазова галузь (на об’єктах нафтовидобутку та нафтопереробки з метою очищення та знешкодження нафтовмісних рідких та твердих відходів бурових свердловин, нафтошламів);
 • хімічна галузь;
 • промислові підприємства та заводи (на металообробних підприємствах; у котельнях, на теплоелектростанціях, тобто на всіх підприємствах, де застосовується нафта та нафтопродукти (бензин, мазут, дизельне паливо, моторні олії та ін.));
 • купити абсорбент нафтопродуктів можуть аеропорти та залізничні компанії;
 • транспортні компанії, автозаправні станції (АЗС), бензокалонки, станції технічного обслуговування (СТО);
 • і багато інших об’єктів.

Санітарна та екологічна безпека препарату:

Сорбенти для нафтопродуктів «Еконадін» захищений патентами України.
 1. Дозволено МОЗ України (Висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи на вітчизняну продукцію «Сорбент — біодеструктор «Еконадін»),
 2. Рекомендовано Міністерством України з надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
 3. Міністерством екології та природних ресурсів України,
 4. Екологічною інспекцією з охорони навколишнього природного середовища Північно-західного регіону Чорного моря.
Характеристики Біодеструктор «Еконадін»
Носій верховий сфагновий торф
Основа авірулентні нафтоокисні бактерії
Абсорбційна ємність від 1:4 ~1:8, залежно від виду нафтопродукту та модифікації препарату.
Тобто 100кг «Еконадіна» абсорбують 400-800кг забруднюючої речовини, яку необхідно зібрати.
Свойства Має гідрофобні та плавучі властивості. Екологічно чистий, не токсичний, без запаху, безпечний для людини, тварин та навколишнього середовища.
Екологічні та біологічні властивості екологічно чистий, не токсичний, без запаху, безпечний для людини, тварин та навколишнього середовища.
Структура Дисперсний склад із волокнистими включеннями.
Має гідрофобні та плавучі властивості.
Абсорбовані речовини Нафта, нафтопродукти, моторні та технічні олії, рослинні олії, розчинники, гідравлічні рідини, хімічно небезпечні жикості та багато іншого.
(Повний список речовин, що абсорбуються «Еконадином», наведено в табл. «Список речовин, що абсорбуються»).
Десорбція практично відсутня
Колір Світло коричневий.
Фасування/Об’єм упаковки Compact (5л) Mobile (20л) Standart (40л) Maxi (50л)
Вага 0,7кг 3кг 6кг 7,5кг
Умови зберігання Препарат зберігається в упаковках підприємства-виробника у закритих складських приміщеннях, захищених від попадання атмосферних опадів.
Температура зберігання -25°С до +50°С
Термін зберігання 5 років
 • нафту та нафтопродукти;
 • органічні та неорганічні олії;
 • хімічно небезпечні речовини;
 • інші агресивні забруднюючі речовини.

Список речовин, що абсорбуються.

Ацетон Гексан Тетрагидрофуран
Ацетонитрил Гексахлорбензол Толуидин
Амилацетат Гексахлорэтан Трихлорэтилен
Бензол Изопрен Трихлорфенол
Бутанол Керосин Хлороформ
Бензин Ксилол Хлорметан
2-Бутанол Метанол Хлорбензол
Изопропанол Метилен Пентахлорфенол
Бромдихлорметан Метилэтилкетон Пентан
Бромоформ Метилфенол Пропанол
Винилацетат Моторные масла Циклогексан
Винилхлорид Масла для резания Этанол
Дисульфид углерода Нафталин Этилбензол
Дихлорэтан Нитробензол Этиленгликоль
Дизельные топлива Стирол Фенол
Глицерин Тетрахлорэтан Тетрахлорид углерода
Гептан Тетрахлорэтилен 1,2-Дихлорэтан

Зателефонувати

WhatsApp бізнес

Надіслати повідомлення

Надіслати повідомлення