Нотатки

Застосування сорбувальних бонів для ліквідації та профілактики нафтового забруднення

Посилення антропогенних навантажень на прибережні акваторії моря зазвичай супроводжується збільшенням рівня нафтового забруднення. Повною мірою це характерно для північно-західного Причорномор'я, де сконцентровані морські порти України і великі перевалочні комплекси. Тому для цього регіону особливо актуальним є розробка технологій і технічних засобів, що забезпечують ефективну ліквідацію розливів нафти і захист морського узбережжя від нафтового забруднення.

Сучасний стан проблеми ліквідації надзвичайних екологічних ситуацій, пов’язаних із розливами нафтопродуктів у Чорноморському басейні, та шляхи її вирішення

Соловйов В.І.Науково-виробниче підприємство "Еконад", м.ОдесаКожанова Г.А.Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаГубанов В.В.Одеське відділення Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії Великомасштабні розливи нафти при аваріях танкерів і пошкодженнях нафтових платформ належать до найчастіших і найнебезпечніших за своїми наслідками надзвичайних екологічних ситуацій. Найвідомішими катастрофами такого роду є аварії з танкерами "Торрі-Каньйон" (1967 р.), "Амоко-Кадіс" (1978 р.),...

Сучасні тенденції в розвитку біотехнологій захисту довкілля від нафтового забруднення та їх реалізація в Україні

Соловьев В.И., Шевяков В.В.Науково-виробниче підприємство "Еконад", м.ОдесаКожанова Г.А.Одеський національний університет ім. І.І. МечниковаГубанов В.В.Одеське відділення Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії Забруднення навколишнього середовища набуло глобального характеру і потребує вжиття адекватних за масштабами заходів для запобігання цьому процесу та ліквідації вже існуючих вогнищ забруднення. У зв'язку з цим особливої актуальності для забезпечення екологічної безпеки...

Впровадження природоохоронних еконад-біотехнологій на об’єктах нафтогазового комплексу. Перспектива майбутнього

Наведено відомості про біопрепарат нового покоління “Еконадін” -, сорбент і деструктор вуглеводнів нафти, його відмінні особливості та переваги в порівнянні з іншими бактеріальними препаратами, призначеними для ліквідації нафтового забруднення. Розроблено методичні прийоми використання “Еконадіна” у комплексних схемах ліквідації нафтового забруднення води та ґрунту. Зазначені “еконадинові” технології насправді наближаються до природним. Наведені результати їх використання на...

Стратегія застосування в портах України сорбентів і біологічних препаратів для ліквідації нафтового забруднення моря

Використовуючи переваги географічного розташування, Україна останніми роками різко збільшила обсяг морських перевезень. В даний час на Чорноморському узбережжі переважно в північно-західному Причорномор'ї створені великі багатофункціональні перевалочні комплекси з розвиненою береговою інфраструктурою. Інтенсивне господарське освоєння Чорноморського узбережжя, що триває, зумовлює зростання техногенних навантажень на прибережні території та акваторії моря. Особливо інтенсивно розвивається морегосподарський комплекс Одеської області, частку 7...

Взаємовідносини штамів Pseudomonas Fluorescens, що використовуються в природоохоронних цілях, із холерними вібріонами

Актуальність вивчення життєдіяльності вібріонів у водних екосистемах обумовлена значенням водного фактора у поширенні інфекції. Водний шлях поширення холери в Україні був основним у період спалахів 1970, 1977, 1991, 1994, 1995 [1]. Експериментальні дослідження останніх років показали, що вібріони краще виживають у солонуватій воді, ніж у прісній, т.к. наявність іонів натрію є обов'язковою умовою їхнього зростання....

Проблема ліквідації ставків-відстійників на території промивально-пропарювальної станції “Одеса-сортувальна” та можливі шляхи її вирішення

Найбільшим локальним джерелом хронічного вуглеводневого забруднення повітряного басейну, прилеглих територій і акваторій, а також підземних вод р. Куяльниця Пересипи є відстійники та ставок-випарник Одеської промивно-пропарювальної станції (ОППС). Загальна площа ставка 4,50 га. Наразі в них накопичилося близько 30 тис. м3 нафтовмісних підвагонних вод, — до 23 тис. м3 невантажних нафтопродуктів у вигляді забруднених нафтопродуктами нафтошламів...

Медичні аспекти та санітарно-гігієнічна оцінка бактеріальних препаратів, що застосовуються для боротьби з нафтовим забрудненням водойм

Найбільш поширеним та небезпечним забрудненням водного середовища є нафта та нафтопродукти в силу своїх властивостей та масштабів використання. В останні роки в Україні почастішали аварійні розливи нафти, зумовлені зношеністю трубопроводів, а також несанкціонованими врізаннями в них з метою розкрадання нафти та нафтопродуктів. У зв'язку з цим розширилася географія нафтозабруднених водойм: до традиційно забруднених нафтою і...

Шкала Бофорта для візуальної оцінки сили (швидкості) вітру

Шкала Бофорта — умовна шкала для візуальної оцінки сили (швидкості) вітру в балах щодо його дії на наземні предмети або хвилювання на морі. Була розроблена англійським адміралом Ф. Бофортом в 1806 і спочатку застосовувалася тільки ним самим. В 1874 Постійний комітет Першого метеорологічного конгресу прийняв шкалу Бофорта для використання в міжнародній синоптичній практиці. У наступні...

Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі ЧАСТИНА A

"Опис та докладний розбір основних міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі. Правила поширюються на всі судна у відкритих морях та з'єднаних з ними водах."