Застосування сорбувальних бонів для ліквідації та профілактики нафтового забруднення

Застосування сорбувальних бонів для ліквідації та профілактики нафтового забруднення

Соловйов В.І.

Науково-виробниче підприємство “Еконад”, м.Одеса

Губанов В.В.

Одеське відділення Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії

Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Сьоміна Н.В.

Морський торговельний порт Південний

Посилення антропогенних навантажень на прибережні акваторії моря зазвичай супроводжується збільшенням рівня нафтового забруднення. Повною мірою це характерно для північно-західного Причорномор’я, де сконцентровані морські порти України і великі перевалочні комплекси. Тому для цього регіону особливо актуальним є розробка технологій і технічних засобів, що забезпечують ефективну ліквідацію розливів нафти і захист морського узбережжя від нафтового забруднення.
Для профілактики нафтового забруднення морського середовища нафтопродуктами в акваторіях портів і ліквідації аварійних розливів нафти як першочергові заходи застосовуються бонові загородження різних конструкцій.
Наразі для цих цілей у світовій практиці широко застосовують бони швидкого розгортання “Хайт спринт”, бони з перегородками “Балкхед”, охоронні бони “Сентінел”, берегозахисні бони “Шаргадіан”, контрольні бони, що огороджують, “Ворден Фенс Бумз”, надувні бони “Мініпек/Максіпек”.
У Росії під час ліквідації розливів нафти використовують бони компанії “Екошельф”. Різні типи бонів є і в портах України.
Бонування забруднених ділянок моря з подальшим збором нафтопродуктів нафтосміттєзбірниками дає змогу зібрати до 80-90% розлитих нафтопродуктів з їхнім повторним використанням, проте не вирішує проблему ліквідації забруднення в повному обсязі.
Додаткового ефекту можна досягти завдяки застосуванню сорбувальних бонів, здатних не тільки локалізувати нафтові плями, а й сорбувати нафтопродукти. Такого типу бони в комплексі зі звичайними бонами або як самостійні технічні засоби знаходять широке застосування. Зокрема їх включено до плану ЛАРН морського торговельного порту Южний (1).
Такий тип бонів має низку конструктивних відмінностей, що забезпечують можливість проникнення нафтопродуктів всередину бона і їх сорбцію. Сорбувальні бони збираються з окремих секцій різної довжини (бони з УСВР – 1 м, бони “Мульти-С” – 5 – 10 м), які виготовляють із сітчастого рукава або проникних матеріалів, заповнених синтетичними або природними сорбентами. Як правило, діаметр секцій бонів варіює від 100 до 200 мм. Основними вимогами до сорбентів для заповнення бонів є: відсутність токсичності для людини та гідробіонтів, гідрофобність, плавучість, висока сорбційна ємність і простота утилізації.
Деякі синтетичні сорбенти (“А-Сорб”, “Мульти-С”), що використовуються в сорбувальних бонах, відрізняються високою нафтоємністю. У той же час, поліпропілен взагалі не сорбує нафтопродукти, а лише утримує їх у результаті адгезії. Загальним недоліком синтетичних сорбентів, а, отже, і бонів, у яких вони використовуються, є складність утилізації. Як правило, вона проводиться шляхом спалювання в спеціальних установках. Із синтетичних сорбентів в Україні для сорбувальних бонів використовується “Жемчуг” – спучений перліт та обрізки поліпропіленових тросів.
Для наповнення бонів, з погляду екологічної чистоти і дешевизни сировини, найбільш прийнятними є сорбенти на базі органічних природних речовин – торфу, тирси, сільськогосподарських відходів (висівок, соломи, рисового лушпиння тощо). Із сорбентів на базі торфу і моху, що промислово випускаються за кордоном, оптимальними є “Піт-Сорб” (Канада), “Фін-Сорб” (Великобританія), “Елькосорб” (Фінляндія), “Мукат-4”, “Лесорб” (Білорусь), “Сорбойл” і “Гумінол” (Росія).
З метою ліквідації нафтових розливів і профілактики забруднення нафтопродуктами прибережної смуги НВП “Еконад” було розроблено й апробовано біосорбційні бони “Еконад” (2).
Бони необхідної довжини збираються з окремих секцій. Секція бона “Еконад” являє собою сітчастий рукав діаметром 80-140 мм із міцної поліетиленової сітки з вічком 8 мм, в яку вставляється рукав із сітки з вічком 5 мм, заповнений сорбувальним матеріалом органічного походження. Як наповнювач використовується верховий сфагновий торф. Можливе також додавання моху, подрібненої соломи, лушпиння соняшника, відходів текстильного та канатного виробництв.
Сорбенти, що використовуються, можуть оброблятися суспензією мікроорганізмів-деструкторів вуглеводнів нафти, які застосовують під час виробництва бактеріального препарату “Еконадин” (3,4,5). Під час ліквідації забруднення водного середовища легкими нафтопродуктами (газовий конденсат, бензин, гас, дизельне пальне) бони “Еконад” можуть бути використані багаторазово. Термін зберігання бонів становить не менше 5 років. Утилізація відпрацьованих бонів “Еконад” здійснюється шляхом їхнього вивезення на звалище, заорювання на незручностях або спалюванням. Біосорбційні бони “Еконад” пройшли апробацію в акваторії морського торговельного порту Південний і під час ліквідації нафтової плівки в шламових амбарах на Кавердинському родовищі. У 2002 р. бони демонструвалися на 5 Національній виставці-ярмарку з міжнародною участю “Екологія 2002” та під час проведення спільних двосторонніх міжнародних командно-штабних навчань Українсько-Польської робочої групи з питань ліквідації надзвичайних забруднень прикордонних вод “Мостиська – Старжава 2002”.
Застосування біосорбційних бонів “Еконад” дає змогу блокувати розливи нафти, забезпечивши сорбцію широкого спектра нафтопродуктів. Крім того бони такого типу можна використовувати як превентивні заходи щодо захисту від нафтового забруднення мілководь і берегової смуги та, насамперед, зон рекреації.

Список літератури
  1. План ликвидации разливов нефти в морском торговом порту Южный. – Одесса.- 2000.
  2. Кожанова Г.А., Соловйов В.І. Секція сорбуючого бону. Заявка на винахід (корисну модель) — №2002086620 від 9 серпня 2002 р.
  3. Кожанова Г.А. — Способ получения бактериального препарата для очистки водной среды от загрязнения нефтепродуктами. Патент №2033975, Россия// Б.И. – 1995.
  4. Кожанова Г.А..- «Спосіб одержання бактеріального препарату для сорбції та деструкції органічних речовин». Патент України на винахід №43394. 17.12.2001. Бюл. №11.
  5. «Еконадін» Технічні умови. (ТУ В 30171732-001-2000. Препарат бактеріальний “Еконадін”, реєстрація в Держстандарті 11.09.2000, № 095/004466). –11 с.

Поділіться цим постом