Міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі ЧАСТИНА D

Міжнародні правила запобігання зіткненням суден у морі ЧАСТИНА D

Часть D

Звукові та світлові сигнали

Правило 32. ВИЗНАЧЕННЯ

 • a. Слово «свисток» означає будь-який звукосигнальний пристрій, який може подавати запропоновані звуки та відповідний технічним вимогам, переліченим у Додатку 3 до цих Правил.
 • b. Термін “короткий звук” означає звук тривалістю близько 1 с.
 • с. Термін “тривалий звук” означає звук тривалістю від 4 до 6 с.

Правило 33. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗВУКОВИХ СИГНАЛІВ

 • a. Судно довжиною 12 метрів і більше має бути забезпечене свистком і дзвоном, а судно довжиною 100 метрів і більше повинно, крім того, забезпечене гонгом, тон і звучання якого не могли б бути змішані зі звуком дзвона. Свисток, дзвін та гонг повинні відповідати вимогам Додатка III до цих Правил. Дзвін та (або) гонг можуть бути замінені іншими пристроями, що мають такі ж відповідні звукові характеристики, причому завжди має бути передбачена можливість подачі вказаних сигналів вручну.
 • b. Судно завдовжки менше 12 метрів не повинно мати звукосигнальні пристрої, передбачені п. (a) цього Правила, і якщо таке судно не має їх, воно має бути забезпечене іншими засобами подачі ефективного звукового сигналу.

Правило 34. СИГНАЛИ МАНЄВРОУКАЗАННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

 • a. Коли судна знаходяться на увазі один у одного, то судно з механічним двигуном на ходу, маневруючи так, як це дозволяється цими Правилами, має показати свій маневр сигналами, що подаються свистком, так:
  • один короткий звук означає «Я зміню свій курс праворуч»;
  • два короткі звуки означають «Я зміню свій курс вліво»;
  • три короткі звуки означають «Мої рушії працюють на задній хід».
 • b. Судно може супроводжувати звукові сигнали, передбачені пунктом (а) цього Правила, світловими сигналами, що повторюються протягом усього маневру:
  • i. ці світлові сигнали повинні мати таке значення: один проблиск означає «Я змінюю свій курс
   право»; два проблиски означають «Я змінюю свій курс вліво»; три проблиску означають «Мої рушії працюють на задній хід»;
  • ii. тривалість кожного проблиску має бути близько 1 с, інтервал між проблисками – близько 1 с, інтервал між послідовними сигналами – не менше 10 с;
  • iii. вогонь, що використовується для подачі такого сигналу, якщо він встановлений, повинен бути білим круговим вогнем, видимим на відстані не менше 5 миль, і повинен відповідати вимогам Додатка I до цих Правил.
 • с. Коли судна знаходяться на увазі один у одного у вузькому проході або на фарватері, то:
  • i. судно, що має намір обігнати відповідно до Правила 9(е)(i) інше судно, має показати свій намір наступними сигналами, що подаються свистком: два тривалі звуки і слідом за ними один короткий звук, який означає «Я маю намір обігнати вас по правому борту» , два тривалі звуки та
   за ними два короткі звуки означають «Я маю намір обігнати вас по лівому борту»;
  • ii. судно, яке мають намір обігнати, має, діючи відповідно до Правила 9 (е)(i), підтвердити свою згоду наступним сигналом, що подається свистком у зазначеній послідовності: один тривалий, один короткий, один тривалий та один короткий звук.
 • d. Коли судна, що знаходяться на увазі один у одного, зближуються і з якоїсь причини одне з них не може зрозуміти намірів або дії іншого судна або сумнівається в тому, чи це інше судно робить достатню дію для попередження зіткнення, воно негайно має повідомити про це подачею щонайменше п’яти коротких і частих звуків свистком. Такий сигнал може супроводжуватися світловим сигналом, що складається щонайменше з п’яти коротких та частих проблисків.
 • e. Судно, що наближається до згину або такої ділянки проходу або фарватеру, де інші судна можуть бути не видно через перешкоди, має подавати один тривалий звук. Будь-яке судно, що наближається, що знаходиться в межах чутності за вигином або перешкодою, повинно відповідати на такий сигнал одним тривалим звуком.
 • f. Якщо на судні свистки встановлені на відстані понад 100 м один від одного, то для подачі сигналів маневровказівки та попередження має використовуватися лише один свисток.

Правило 35. ЗВУКОВІ СИГНАЛИ ПРИ ОБМЕЖЕНІЙ ВИДИМОСТІ

 • У районах обмеженої видимості або поблизу таких районів, вдень або вночі, сигнали, наказані цим Правилом, повинні подаватися в такий спосіб.
 • a. Судно з механічним двигуном, що має хід щодо води, має подавати через проміжки не більше 2 хв один тривалий звук.
 • b. Судно з механічним двигуном на ходу, але яке зупинилося і не має ходу щодо води, повинно подавати через проміжки не більше 2 хв два тривалі звуки з проміжком між ними близько 2 с.
 • с. Судно, позбавлене можливості керуватися або обмежене у можливості маневрувати, судно, стиснуте своєю осідкою, вітрильне судно, судно, зайняте ловом риби, і судно, що буксирує або штовхає інше судно, повинні замість сигналів, передбачених пунктами (а) та (b) цього Правила , подавати через проміжки не більше 2 хв три послідовні звуки, а саме — один тривалий і за ним два короткі.
 • d. Судно, зайняте ловом риби на якорі, і судно, обмежене в можливості маневрувати, що виконує свою роботу на якорі, повинні замість сигналів, передбачених пунктом (g) цього Правила, подавати звуковий сигнал,
  передбачений пунктом (с) цього Правила.
 • e. Буксироване судно, а якщо буксирується більше одного судна, то останнє з них, якщо на ньому знаходиться команда, має через проміжки не більше 2 хв подавати чотири послідовні звуки, а саме один тривалий і слідом за ним три короткі. По можливості цей сигнал повинен бути поданий негайно після сигналу судна, що буксирує.
 • f. Якщо судно і судно, що штовхає вперед, жорстко з’єднані в зчленоване судно, вони повинні розглядатися як судно з механічним двигуном і подавати сигнали, передбачені пунктами (а) і (b) цього Правила.
 • g. Судно на якорі повинне через проміжки не більше 1 хв прискорено дзвонити в дзвін протягом 5 с. На судні довжиною 100 м і більше цей сигнал дзвоном повинен подаватися на носовій частині і негайно слідом за ним на кормовій частині – прискорений сигнал гонгом протягом 5 с. Судно
  на якорі може для попередження судів, що наближаються, про своє місцезнаходження і про можливість зіткнення додатково подавати три послідовні звуки свистком, а саме — один короткий, один
  тривалий та один короткий.
 • h. Судно на мілині повинно подавати сигнал дзвоном і, якщо потрібно, гонгом, як це передбачено п.g) цього Правила, і додатково подавати три окремі виразні удари в дзвін безпосередньо перед кожним прискореним дзвоном у дзвін і після нього. Судно на мілині може додатково подавати
  відповідний сигнал свистком.
 • i. Судно довжиною менше 12 м не зобов’язане подавати вищезгадані сигнали, але якщо воно їх не подає, воно має подавати інший ефективний звуковий сигнал через проміжки не менше 2 хв.
 • j. Лоцманське судно, коли воно знаходиться при виконанні своїх лоцманських обов’язків, на додаток до сигналів, визначених пунктами (а), (b) або (g) цього Правила, може подавати розпізнавальний сигнал, що складається з чотирьох коротких звуків.

Правило 36. СИГНАЛИ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ УВАГИ

Будь-яке судно при необхідності привернути увагу іншого судна може подавати світлові або звукові сигнали, але такі, які не могли б бути помилково прийняті за сигнали, встановлені цими Правилами, або може спрямовувати промінь прожектора у бік небезпеки, але так, щоб це не заважало іншим судам.
Будь-який вогонь, що використовується для привернення уваги іншого судна, повинен бути таким, щоб його не можна було помилково прийняти за будь-який засіб навігаційного обладнання. Стосовно цілей цього Правила слід уникати використання вогнів, що перериваються або обертаються, з великою силою світла (таких, як імпульсні вогні).

Правило 37. СИГНАЛИ ЛИХА

Коли судно зазнає лиха і потребує допомоги, воно має використовувати або виставляти сигнали, описані в Додатку IV до цих Правил.

Поділіться цим постом