Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA D

Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA D

Partea D

Semnale sonore și luminoase

Regula 32 DEFINIȚII

 • a. Cuvântul „fluier” înseamnă orice dispozitiv de semnalizare sonoră capabil să producă sunetele prescrise și care respectă cerințele tehnice enumerate în anexa 3 la prezentul regulament.
 • b. Termenul „sunet scurt” înseamnă un sunet care durează aproximativ 1 s.
 • c. Termenul „sunet susținut” înseamnă un sunet cu o durată cuprinsă între 4 și 6 s.

Regula 33. ECHIPAMENTE PENTRU SEMNALE SONORE

 • a. O navă cu o lungime de 12 metri sau mai mare trebuie să fie prevăzută cu un fluier și un clopot, iar o navă cu o lungime de 100 de metri sau mai mare trebuie, în plus, să fie prevăzută cu un gong, al cărui ton și sunet nu trebuie confundate cu cele ale clopotului. Fluierul, clopotul și gongul trebuie să fie conforme cu cerințele din anexa III la prezentul regulament. Clopotul și/sau gongul pot fi înlocuite cu alte dispozitive care au aceleași caracteristici sonore adecvate și trebuie să fie întotdeauna posibilă emiterea manuală a semnalelor prescrise.
 • b. O navă cu o lungime mai mică de 12 metri nu este obligată să aibă dispozitivele de semnalizare sonoră prevăzute la litera (a) din prezenta regulă și, dacă o astfel de navă nu le are, trebuie să fie dotată cu alte mijloace de emitere a unui semnal sonor eficient.

Regula 34 SEMNALE ȘI AVERTIZĂRI DE MANEVRARE

 • a. Atunci când navele se văd una de cealaltă, o navă cu propulsie mecanică aflată în mers, care manevrează în conformitate cu aceste reguli, trebuie să-și indice manevra prin fluierat, după cum urmează:
  • un sunet scurt înseamnă „Îmi schimb cursul spre tribord”;
  • două explozii scurte înseamnă „Îmi schimb cursul spre port”;
  • Trei bipuri scurte înseamnă „Thrusters-urile mele sunt în sens invers.”
 • b. O navă poate însoți semnalele sonore prevăzute la paragraful (a) din această regulă cu semnale luminoase repetate pe toată durata manevrei:
  • i. aceste lumini ar trebui să aibă următoarea semnificație: un bliț înseamnă „Îmi schimb cursul
   dreapta”; două clipuri înseamnă „Îmi schimb cursul spre port”; trei fulgerări înseamnă „Thrusters-urile mele sunt în sens invers”;
  • ii. durata fiecărui bliț ar trebui să fie de aproximativ 1 s, intervalul dintre blițuri ar trebui să fie de aproximativ 1 s, intervalul dintre semnalele succesive ar trebui să fie de cel puțin 10 s;
  • iii. lumina utilizată pentru a da un astfel de semnal, dacă este prevăzută, trebuie să fie o lumină albă vizibilă la o distanță de cel puțin 5 mile și trebuie să respecte cerințele din anexa I la prezentul regulament.
 • c. Când navele se văd una de cealaltă într-un pasaj îngust sau pe șenal, atunci:
  • i. o navă care intenționează să depășească o altă navă în conformitate cu Regula 9(e)(i) își va indica intenția prin următoarele semnale de fluier: două sunet lungi urmate de o suflare scurtă, însemnând „Intenționez să te depășesc pe tribord” , două sunet lungi explozii și
   urmate de două explozii scurte care înseamnă „Intenționez să te depășesc din babord”;
  • ii. o navă care urmează să fie depășită trebuie, acționând în conformitate cu Regula 9(e)(i), să-și indice consimțământul fluierând în următoarea ordine: unul lung, unul scurt, unul lung și unul scurt.
 • d. Atunci când navele aflate în deplină vedere una de cealaltă se apropie și, din orice motiv, una dintre ele nu poate înțelege intențiile sau acțiunile celeilalte nave sau are îndoieli cu privire la faptul că cealaltă navă ia măsuri suficiente pentru a evita coliziunea, aceasta trebuie imediat raportați chestiunea.prind cel puțin cinci lovituri scurte și dese de fluier. Un astfel de semnal poate fi însoțit de un semnal luminos constând din cel puțin cinci clipiri scurte și frecvente.
 • e. O navă care se apropie de o curbă sau de o secțiune a unui pasaj sau canal unde alte nave pot să nu fie vizibile din cauza obstacolelor trebuie să sune un sunet continuu. Orice navă care se apropie în apropierea urechii de o curbă sau obstacol trebuie să răspundă la un astfel de semnal printr-o singură suflare continuă.
 • f. Dacă fluierele sunt instalate pe navă la o distanță mai mare de 100 m unul de celălalt, atunci ar trebui folosit un singur fluier pentru a da semnale de manevră și avertizare.

Regula 35 SEMNALE SONORE ÎN VIZIBILITATE MICĂ

 • În sau în apropierea zonelor cu vizibilitate restricționată, zi sau noapte, semnalele prevăzute de această regulă vor fi date după cum urmează.
 • a. O navă cu motor care se deplasează prin apă trebuie să sune o suflare continuă la intervale de cel mult 2 minute.
 • b. O navă cu motor în mers, dar oprită și care nu se mișcă în raport cu apa, trebuie să dea la intervale de cel mult 2 minute două explozii lungi, cu un interval de aproximativ 2 secunde între ele.
 • c. O navă care nu este sub comandă sau are capacitatea de manevră limitată, o navă constrânsă de pescajul ei, o navă cu pânze, o navă angajată în pescuit și o navă care remorcă sau împinge o altă navă trebuie, în locul semnalelor prevăzute la paragrafele (a) și (b) din această regulă, dați la intervale de cel mult 2 minute trei sunete consecutive, și anume, unul lung și după acesta două scurte.
 • d. O navă care pescuiește la ancoră și o navă cu capacitatea de manevră limitată atunci când își desfășoară munca la ancoră trebuie, în loc de semnalele prevăzute la paragraful (g) din prezenta regulă, să dea un semnal sonor,
  prevăzute de paragraful (c) din prezenta regulă.
 • e. Nava care este remorcată, iar dacă sunt remorcate mai multe nave, atunci ultima dintre ele, dacă există o echipă pe ea, trebuie, la intervale de cel mult 2 minute, să emită patru sunete consecutive, și anume, unul lung și trei scurte după ea. Dacă este posibil, acest semnal trebuie dat imediat după semnalul navei de remorcare.
 • f. Atunci când o navă care împinge și o navă care este împinsă înainte sunt conectate rigid pentru a forma o navă articulată, ele trebuie tratate ca o navă cu propulsie mecanică și trebuie să emită semnalele prevăzute la paragrafele (a) și (b) din prezenta regulă.
 • g. O navă ancorată trebuie, la intervale de cel mult 1 minut, să sune rapid soneria timp de aproximativ 5 secunde. La o navă cu lungimea de 100 m sau mai mult, acest semnal de clopot trebuie să fie sunat la prova și urmat imediat la pupa de un gong accelerat timp de aproximativ 5 s. Navă
  la ancora, pentru a avertiza navele care se apropie de poziția lor și de posibilitatea unei coliziuni, dați suplimentar trei lovituri consecutive cu un fluier, și anume una scurtă, una
  lung și unul scurt.
 • h. O navă eșuată va suna clopoțelul și, dacă este necesar, gong-ul, așa cum se prevede în paragraful (g) din această regulă și, în plus, va suna trei lovituri distincte distincte pe clopot imediat înainte și după fiecare sunet rapid al clopotului. O navă eșuată poate servi în plus
  semnal de fluier adecvat.
 • i. O navă cu lungimea mai mică de 12 m nu este obligată să dea semnalele de mai sus, dar dacă nu le dă, trebuie să dea un alt semnal sonor eficient la intervale de cel puțin 2 minute.
 • j. O navă pilot, atunci când își exercită atribuțiile de pilotaj, în plus față de semnalele prevăzute la paragrafele (a), (b) sau (g) ​​din prezenta regulă, poate emite un semnal de identificare constând din patru sunete scurte.

Regula 36 SEMNALE DE AVERTIZARE

Orice navă, atunci când este necesar să atragă atenția unei alte nave, poate emite semnale luminoase sau sonore, dar care să nu poată fi confundate cu semnalele prevăzute în prezentele reguli, sau poate îndrepta un fascicul de lumină în direcția pericolului, dar astfel încât să nu interfereze cu alte nave.
Toată lumina folosită pentru a atrage atenția unei alte nave trebuie să fie de așa natură încât să nu poată fi confundată cu niciun ajutor de navigație. În sensul prezentului regulament, se evită utilizarea luminilor intermitente sau rotative cu intensitate luminoasă ridicată (cum ar fi luminile cu impulsuri).

Regula 37. Semnale de primejdie

Atunci când o navă se află în pericol și are nevoie de asistență, aceasta trebuie să utilizeze sau să afișeze semnalele descrise în anexa IV la prezentul regulament.

Împărtășește această postare