Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA A

Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA A

Partea A

Dispoziții generale

Regula 1. APLICAREA

 • Prezentele norme se aplică tuturor navelor aflate în marea liberă și în apele conexe pe care pot naviga navele maritime.
 • Nicio dispoziție din prezentele regulamente nu împiedică aplicarea normelor speciale stabilite de autoritățile competente privind navigația în apele drumurilor, porturilor, râurilor, lacurilor sau căilor navigabile interioare legate de marea liberă pe care pot naviga navele maritime. Aceste norme speciale trebuie să fie cât mai apropiate posibil de prezentul regulament.
 • Nicio dispoziție din prezentele norme nu împiedică aplicarea oricăror reglementări speciale adoptate de guvernul unei țări cu privire la lumini fixe sau de semnalizare, semne sau semnale sonore suplimentare pentru navele de război și navele aflate în convoi sau la lumini fixe sau de semnalizare sau semne suplimentare pentru navele de pescuit care pescuiesc în flotilă. Aceste lumini, semne sau semnale sonore suplimentare sau fixe sau de semnalizare trebuie, pe cât posibil, să fie de așa natură încât să nu poată fi confundate cu unul dintre luminile, semnele sau semnalele prevăzute în prezentele norme.
 • Organizația poate adopta sisteme de separare a traficului în sensul prezentului regulament.
 • În fiecare caz în care guvernul în cauză decide că o navă, din cauza concepției sau a scopului său special, nu poate, fără a împiedica îndeplinirea funcțiilor sale speciale, să respecte pe deplin dispozițiile oricăreia dintre prezentele reguli în ceea ce privește numărul, poziția, distanța sau sectorul de vizibilitate a lămpilor sau semnelor și poziția și caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonoră, nava respectivă trebuie să respecte alte cerințe privind numărul, poziția, distanța sau sectorul de vizibilitate a lămpilor sau semnelor și poziția și caracteristicile dispozitivelor de semnalizare sonoră.

Regula 2: RESPONSABILITATEA

 1. Nicio dispoziție din prezentele reguli nu exonerează o navă, proprietarul, comandantul sau echipajul acesteia de răspunderea pentru consecințele care decurg din nerespectarea prezentelor reguli sau din neglijarea oricărei măsuri de precauție impuse de practica maritimă normală sau de circumstanțele speciale ale cazului.
 2. La interpretarea și aplicarea prezentelor reguli, trebuie să se țină seama în mod corespunzător de toate pericolele de navigație și de riscul de coliziune, precum și de toate circumstanțele speciale, inclusiv de caracteristicile navelor, care pot face necesară o derogare de la prezentele reguli pentru a evita un pericol imediat.

Regula 3: DEFINIȚII GENERALE

În prezentul regulament, atunci când contextul nu impune o interpretare diferită:

 • Cuvântul „navă” înseamnă toate tipurile de ambarcațiuni, inclusiv navele fără deplasare și hidroavioanele, utilizate sau care pot fi utilizate ca mijloc de propulsie pe apă.
 • Termenul „navă cu propulsie mecanică” înseamnă orice navă propulsată de o instalație mecanică.
 • Prin „navă cu vele” se înțelege orice navă cu vele, inclusiv cele cu un dispozitiv mecanic, cu condiția ca aceasta să nu fie utilizată.
 • Termenul „navă angajată în activități de pescuit” înseamnă orice navă care pescuiește cu plase, unelte de pescuit cu cârlige cu paragate, traule sau alte unelte care îi limitează manevrabilitatea, dar nu se referă la o navă care pescuiește cu unelte de pescuit cu cârlige remorcate sau alte unelte care nu limitează manevrabilitatea navei.
 • Cuvântul hidroavion înseamnă orice aeronavă capabilă să manevreze pe apă.
 • Termenul „navă care nu este în stare de navigabilitate” înseamnă o navă care, din cauza unor circumstanțe excepționale, nu poate manevra în modul prevăzut de prezentele reguli și, prin urmare, nu poate ceda trecerea unei alte nave.
 • Termenul „navă cu manevre limitate” înseamnă o navă care, prin natura activității sale, este limitată în capacitatea sa de a manevra în modul prevăzut de prezentele reguli și, prin urmare, nu poate ceda trecerea unei alte nave.
  Expresia „navă cu capacitate de manevră restrânsă” acoperă (dar nu epuizează) următoarele nave:

  • navă angajată în amplasarea, întreținerea sau îndepărtarea unui marcaj de navigație, în instalarea, inspectarea sau ridicarea unui cablu submarin sau  conductă;
  • navă angajată în lucrări de dragare, oceanografice, hidrografice sau subacvatice;
  • navă angajată în aprovizionarea cu provizii sau în transferul de oameni, alimente sau marfă în timpul mersului;
  • navă implicată în asigurarea decolării sau primirii aeronavelor;
  • navă implicată în operațiuni de deminare;
  • navă implicată într-o operațiune de remorcare care limitează în mod substanțial capacitatea navelor de remorcare și a celor remorcate de a se abate de la cursul lor.

  .

 • Termenul „navă cu pescaj limitat” înseamnă o navă cu propulsie mecanică care, din cauza relației dintre pescajul său și adâncimile disponibile, este limitată în mod substanțial în ceea ce privește capacitatea sa de a se abate de la cursul pe care îl urmează.
 • Termenul „în curs de desfășurare” înseamnă că nava nu este ancorată, ancorată la țărm sau eșuată.
 • Cuvintele „lungime” și „lățime” ale unui vas înseamnă lungimea și lățimea cea mai mare a acestuia.
 • Navele ar trebui să fie considerate ca fiind la vedere una față de cealaltă numai atunci când una poate fi observată vizual de la cealaltă.
 • Termenul „vizibilitate limitată” înseamnă orice condiție în care vizibilitatea este limitată din cauza ceții, a ceții, a ninsorii, a ploii torențiale, a furtunii de nisip sau a altor motive similare.

Împărtășește această postare