Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA C

Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA C

Partea C

Lumini și semne

Regula 20. CERERE

 • Normele din prezenta parte trebuie respectate în orice condiții meteorologice.
 • Normele privind luminile se respectă de la răsăritul până la apusul soarelui, iar în acest interval de timp nu se afișează alte lumini, cu excepția celor care nu pot fi confundate cu luminile prevăzute de prezentele norme, care nu le afectează vizibilitatea și caracteristicile distinctive și care nu interferează cu observarea corectă.
 • Luminile prevăzute în prezentul regulament, dacă sunt disponibile la sol, se afișează, de asemenea, de la răsăritul până la apusul soarelui în condiții de vizibilitate limitată și pot fi afișate în orice alte circumstanțe, atunci când se consideră necesar.
 • Normele privind semnalizarea trebuie respectate pe timpul zilei.e. Luminile și semnalizarea prevăzute de prezentele norme trebuie să fie conforme cu cerințele din anexa 1 la prezentele norme.

Articolul 21. DEFINIȚIE

 • „Lumina de sus” este o lumină albă situată în planul diametral al navei, care luminează un arc continuu de 225° de la orizont și este amplasată astfel încât să lumineze dintr-o direcție care trece direct prin prova până la 22,5° înapoia pupa de pe fiecare latură.
 • „Luminile de tribord” sunt o lumină verde la tribord și o lumină roșie la babord; fiecare dintre aceste lumini iluminează cu lumină continuă un arc de orizont de 112,5° și este dispusă astfel încât să lumineze dintr-o direcție direct dinspre prova până la 22,5° spre pupa față de traversul laturii respective. La o navă cu o lungime mai mică de 20 de metri, luminile laterale pot fi combinate într-un singur felinar expus în planul diametral al navei.
 • „Lumina de pupa este o lumină albă plasată, pe cât posibil, mai aproape de pupa, care luminează cu o lumină continuă arcul de 135° al orizontului și este reglată astfel încât să lumineze dintr-o direcție direct dinspre pupa spre 67,5° de fiecare parte.
 • „Lumina de remorcare” este o lumină galbenă care are aceleași caracteristici ca și lumina „de pupa” descrisă la litera (c) din prezenta regulă.
 • „Focul circular” este un foc care luminează un arc de orizont de 360° cu lumină continuă.
 • „Lumină intermitentă” este o lumină care emite flash-uri la intervale regulate, la o rată de 120 sau mai multe flash-uri pe minut.

Regula 22. VIZIBILITATEA LĂMPILOR

Luminile prevăzute de prezentele reguli trebuie să aibă intensitatea specificată în paragraful 8 din anexa 1 la prezentele reguli pentru a fi vizibile la următoarele distanțe minime:

 • Pe nave cu o lungime de 50 m sau mai mult:
  • lumină de sus – 6 mile;
  • lumină laterală – 3 mile;
  • lumină din pupa – 3 mile;
  • lumină de remorcare – 3 mile;
  • lumină generală albă, roșie, verde sau galbenă – 3 mile;
 • Pe nave cu o lungime de 12 m sau mai mult, dar mai mică de 50;
  • lumina catargului – 5 mile, dar dacă lungimea navei este mai mică de 20 m – 3 mile;
  • lumină laterală – 2 mile;
  • lumină din pupa – 2 mile;
  • lumină de remorcare – 2 mile;
  • lumină generală albă, roșie, verde sau galbenă – 2 mile;
 • Pentru nave cu o lungime mai mică de 15 m:
  • lumină de sus – 2 mile;
  • lumină laterală – 1 milă;
  • lumină din pupa – 2 mile;
  • lumină de remorcare – 2 mile;
  • lumină generală albă, roșie, verde sau galbenă – 2 mile;
 • Pe nave sau obiecte remorcate ascunse semi scufundate:
  • lumină albă integrală – 2 mile;

Regula 23. NAVE CU UN MOTOR MECANIC ÎN MERS

 • a. O navă cu motor în mers trebuie să prezinte:
  • i. catarg înainte;
  • ii. un al doilea catarg în spatele și deasupra catargului înainte, totuși
   nu este necesară o navă cu lungimea mai mică de 50 m, dar poate prezenta o astfel de lumină;
  • iii. lumini laterale;
  • iv. lumina de pupa;
 • b. Un aeroglisor fără deplasare trebuie să arate, pe lângă luminile prevăzute la paragraful (a) din această regulă, o lumină galbenă intermitentă.
 • c.
  • i. O navă cu motor cu o lungime mai mică de 12 metri poate, în locul luminilor prevăzute la paragraful (a) din prezenta regulă, să prezinte o lumină albă și lumini laterale;
  • ii. o navă cu propulsie mecanică cu o lungime mai mică de 7 metri și cu o viteză maximă care nu depășește 7 noduri poate, în locul luminilor prevăzute la paragraful (a) din prezenta regulă, să arate o lumină albă integrală și, dacă este posibil, de asemenea, expune lumini laterale;
  • iii. lumina capului de catarg sau lumina albă integrală de pe o navă cu motor cu o lungime mai mică de 12 m poate fi deplasată față de linia mediană a navei dacă este practic imposibil să o monteze pe linia centrală; în acest caz, luminile laterale ar trebui să fie combinate într-o singură lampă instalată pe linia centrală a navei sau cât mai aproape posibil de planul longitudinal în care este instalată catargul sau lumina albă integrală.

Regula 24. NAVE ANGAJATE ÎN REMORCARE ȘI ÎMPINGERE

 • a. O navă cu propulsie mecanică angajată în remorcare trebuie să prezinte:
  • i. în loc de o lumină prevăzută în Regula 23(a)(i) sau (a)(ii), două lumini de catarg în linie verticală. Dacă lungimea remorcherului, măsurată de la pupa navei de remorcare până la pupa navei remorcate, depășește 200 m – trei astfel de lumini.
  • ii. lumini laterale;
  • iii. lumina de pupa;
  • iv. o lumină de remorcare situată într-o linie verticală deasupra luminii de pupa;
  • v. semn în formă de romb în cel mai vizibil loc, dacă lungimea remorcherului depășește 200 m.
 • b. Atunci când o navă care împinge și o navă care este împinsă înainte sunt conectate rigid pentru a forma o navă articulată, ele trebuie tratate ca o navă cu propulsie mecanică și trebuie să prezinte luminile prevăzute în regula 23.
 • c. O navă cu motor care împinge sau remorcă lângă o altă navă trebuie, dacă nu face parte dintr-o navă articulată, să prezinte:
  • i. în loc de o lumină prescrisă în Regula 23(a)(i) sau (a)(ii), două lumini de catarg în linie verticală;
  • ii. lumini laterale;
  • iii. lumina de pupa;
 • d. O navă cu propulsie motorizată căreia i se aplică paragrafele (a) sau (c) din această regulă trebuie să respecte și Regula 23(a)(ii).
 • e. O navă sau obiect remorcat, altele decât cele menționate la paragraful (g) din această regulă, trebuie să prezinte:
  • i. lumini laterale;
  • ii. lumina de pupa;
  • iii. semn în formă de romb în cel mai vizibil loc, dacă lungimea remorcherului depășește 200 m.
 • f. Orice număr de nave care sunt remorcate alături sau împinse într-un grup trebuie să fie acoperite ca o singură navă:
  • i. o navă care este împinsă înainte, dacă nu face parte dintr-o navă articulată, trebuie să afișeze lumini laterale înainte;
  • ii. o navă tractată alături ar trebui să prezinte o lumină de pupa și lumini laterale în partea din față.
 • g. O navă sau obiect remorcat semi-scufundat furtiv sau o combinație de astfel de nave sau obiecte remorcate trebuie să prezinte:
  • i. dacă lățimea lor este mai mică de 25 m, o lumină albă integrală în față sau în apropiere și aceeași lumină la pupa sau în apropierea pupei, cu excepția „dragonilor” care nu pot lumina în față sau în apropiere;
  • ii. cu o lățime de 25 m sau mai mult, două lumini albe suplimentare, integrale, la sau în apropierea capetelor laterale;
  • iii. în cazul în care acestea sunt mai lungi de 100 m, lumini albe suplimentare între luminile prevăzute la subparagrafele (i) și (ii), astfel încât distanța dintre lumini să nu depășească 100 m;
  • iv. un semn în formă de romb la sau în apropierea capătului din spate al ultimului obiect remorcat și, dacă lungimea remorcului depășește 200 m, un semn suplimentar în formă de romb, plasat în poziția cea mai vizibilă înainte, pe cât posibil.</ li>
 • h. Dacă, din orice motiv material, nava sau obiectul remorcat nu este în măsură să afișeze luminile sau formele prescrise la paragrafele (e) sau (g) ​​din prezenta regulă, se va depune toate eforturile rezonabile pentru a ilumina nava sau obiectul remorcat sau la cel puțin indică prezența unui astfel de vas sau obiect.
 • i. Dacă, din orice motiv substanțial, o navă care nu este angajată în mod normal în operațiuni de remorcare nu poate aprinde luminile prevăzute la paragrafele a) sau (c) din prezenta regulă, atunci când este angajată în remorcarea unei alte nave aflate în primejdie sau care are nevoie de asistență, ea nu este obligată să stingă acele lumini. Ar trebui luate toate măsurile posibile pentru a arăta natura relației dintre remorcare și nava remorcată, așa cum se prevede în Regula 36, ​​în special pentru iluminarea liniei de remorcare.

Regula 25. NAVE CU VELE ÎN LARG ȘI NAVE LA VÂSLE

 • a. O navă cu vele aflată în mers trebuie să prezinte:
  • i. lumini laterale;
  • ii. lumina de pupa;
 • b. Pe o navă cu vele cu o lungime mai mică de 12 m, luminile prevăzute la paragraful (a) din această regulă pot fi combinate într-o singură lampă afișată pe sau în apropierea vârfului catargului, unde poate fi văzută cel mai bine.
 • c. O navă cu pânze aflată în mers poate, în plus față de luminile prevăzute la paragraful (a) din această regulă, să afișeze în partea superioară a catargului sau în apropierea acesteia, în cea mai bună poziție vizibilă, două lumini transversale în linie verticală, partea superioară a care vor fi roșii și verdele de jos, dar aceste lumini nu trebuie să fie expuse împreună cu o lampă combinată autorizată conform paragrafului (b) din această regulă.
 • d.
  • i. O navă cu vele cu o lungime mai mică de 7 m trebuie să afișeze, dacă este posibil, luminile prevăzute la paragrafele (a) sau (b) din această regulă, dar dacă nava nu le afișează, ea trebuie să poarte o lanternă electrică sau un felinar aprins. cu o lumină albă pregătită.trebuie setat cu mult înainte pentru a evita coliziunea.
  • ii. O navă sub vâsle poate prezenta luminile prescrise în această regulă pentru navele cu pânze, dar dacă nu le prezintă, ea trebuie să poarte o lanternă electrică sau un felinar aprins cu o lumină albă la îndemână, care trebuie expusă cu mult înainte pentru prevenirea coliziunii.
 • e. O navă aflată în vele și propulsată în același timp de un sistem de propulsie mecanică trebuie să afișeze un semn sub forma unui con îndreptat în jos, în locul cel mai vizibil din față.

Regula 26. NAVE DE PESCUIT

 • a. O navă angajată în pescuit, atunci când este în mers sau la ancoră, trebuie să prezinte numai luminile și formele prevăzute de această regulă.
 • b. O navă angajată în traulare, adică târând o dragă sau alte unelte de pescuit în apă, trebuie să prezinte:
  • i. două lumini universale într-o linie verticală, partea de sus fiind verde și partea de jos albă, sau un semn constând din vârful conurilor împreună într-o linie verticală
   una peste alta; o navă cu lungimea mai mică de 20 m poate afișa un coș în locul acestui semn;
  • ii. foc în spatele și deasupra focului verde de jur împrejur; nu este necesară o navă cu lungimea mai mică de 50 m, dar poate prezenta o astfel de lumină;
  • iii. dacă nava are un curs prin apă, atunci pe lângă luminile prevăzute în acest paragraf, lumini laterale și o lumină de pupa.
 • c. O navă angajată în pescuit, cu excepția navelor angajate în traulare, poate prezenta:
  • i. două lumini circulare dispuse în linie verticală, cea de sus fiind roșie și cea de jos albă, sau un semn format din două conuri, vârfuri împreună, așezate în linie verticală unul deasupra celuilalt; o navă cu o lungime mai mică de 20 de metri poate afișa un coș în locul acestui marcaj;
  • ii. dacă uneltul măturat se extinde orizontal în mare pe mai mult de 150 m de la navă, atunci în direcția acestor unelte – o lumină albă integrală sau un semn sub forma unui con cu vârful în sus;
  • iii. dacă nava se deplasează prin apă, atunci pe lângă luminile prevăzute în acest paragraf, lumini laterale și o lumină de pupa.
 • d. O navă angajată în pescuit în vecinătatea altor nave angajate în pescuit poate prezenta semnalele suplimentare descrise în anexa 2 la prezentele reguli.
 • e. O navă care nu este angajată în pescuit nu trebuie să prezinte luminile și formele prevăzute de prezenta regulă; va prezenta numai luminile și formele prescrise pentru navele de lungimea corespunzătoare.

Regula 27. NAVE CARE NU POT GUVERNA SAU A CĂROR CAPACITATE DE MANEVRĂ ESTE LIMITATĂ

 • a. (a) O navă care nu este sub comandă trebuie să afișeze:
  • i. două lumini roșii universale situate într-o linie verticală în locul cel mai vizibil;
  • ii. două bile sau semne similare într-o linie verticală unde pot fi văzute cel mai bine;
  • iii. dacă nava se deplasează prin apă, atunci pe lângă luminile prevăzute în acest paragraf, lumini laterale și o lumină de pupa.
 • b. O navă cu capacitatea de manevră limitată, alta decât o navă angajată în operațiuni de deminare, trebuie să prezinte:
  • i. trei lumini universale într-o linie verticală unde pot fi văzute cel mai bine. Partea de sus și de jos a acestor lumini ar trebui să fie roșie, iar cea din mijloc trebuie să fie albă;
  • ii. trei semne situate în linie verticală în locul cel mai vizibil. Partea de sus și de jos a acestor semne ar trebui să fie bile, iar diamantul din mijloc;
  • iii. dacă nava se deplasează prin apă, pe lângă luminile prevăzute la paragraful (i), lumina sau luminile catargului, luminile laterale și luminile de pupa;
  • iv. dacă nava este ancorată, în plus față de luminile sau formele prevăzute la subparagrafele (i) și (ii), o lumină, lumini sau formă prescrisă în regula 30.
 • c. O navă cu propulsie mecanică angajată într-o operațiune de remorcare care limitează în mod semnificativ capacitatea navei de remorcare și a navei remorcate de a se abate de la cursul său trebuie, pe lângă luminile sau formele prescrise în regula 24 litera (a), să afișeze luminile și formele prevăzute la subparagrafele (i) și (ii) paragraful (b) din această regulă.
 • d. O navă angajată în operațiuni de dragare sau subacvatice, atunci când capacitatea ei de manevră este limitată, trebuie să afișeze luminile și formele prevăzute la subparagrafele (i), (ii) și (iii) ale paragrafului (b) din această regulă și, dacă există un obstacol în calea trecerii unei alte nave, trebuie să prezinte în plus:
  • i. două lumini roșii sau două bile în linie verticală pentru a indica partea pe care există obstrucția;
  • ii. două lumini verzi transversale sau două diamante dispuse într-o linie verticală pentru a indica partea din care poate trece o altă navă;
  • iii. dacă este ancorat, luminile sau formele prescrise în acest paragraf în locul luminilor sau formelor prescrise în Regula 30.
 • e. Atunci când dimensiunile unei nave angajate în operațiuni de scufundare fac practic imposibil pentru ea să prezinte toate luminile și formele prevăzute la paragraful (d) din această regulă, ea trebuie să afișeze:
  • i. trei lumini universale situate vertical în cel mai vizibil loc. Partea de sus și de jos a acestor lumini ar trebui să fie roșie, iar lumina din mijloc ar trebui să fie albă;
  • ii. steag A conform Codului Internațional de Semnale, realizat sub forma unui scut rigid cu o înălțime de cel puțin 1 m. Trebuie luate măsuri pentru ca acest steag să fie vizibil peste tot.
 • f. O navă care desfășoară lucrări de deminare, în plus față de luminile prescrise pentru navele cu propulsie mecanică de Regula 23 sau luminile sau forma prescrisă pentru o navă ancorată de Regula 30,
  trebuie să afișeze trei lumini verzi integrale sau trei bile în consecință. Una dintre aceste lumini sau forme trebuie să fie afișată lângă partea superioară a catargului, iar celelalte două în curtea din față. Aceste lumini sau semne indică faptul că celălalt
  este periculos pentru o navă să se apropie de o navă angajată în lucrări de deminare la o distanță mai mică de 1000 m.
 • g. Navele cu o lungime mai mică de 12 m, altele decât cele angajate în operațiuni de scufundare, nu sunt obligate să prezinte luminile și formele prescrise de această regulă.
 • h. Semnalele prevăzute de această regulă nu sunt semnale pentru navele aflate în primejdie care necesită asistență. Astfel de semnale sunt date în Anexa 4 la prezentele Reguli.

Regula 28. NAVE CONSTRÂNSE DE PESCAJUL LOR

O navă cu pescaj limitat poate afișa, pe lângă luminile prevăzute la regula 23 pentru navele cu propulsie mecanică, trei lumini circulare roșii dispuse în linie verticală sau un cilindru, în poziția cea mai vizibilă.

Regula 29. NAVE DE PILOTAJ

 • a. Nava în exercitarea atribuțiilor de pilotaj trebuie să prezinte:
  • i. în partea de sus a catargului sau în apropierea acestuia – două lumini universale situate într-o linie verticală; partea de sus a acestor lumini trebuie să fie albă, iar partea de jos roșie;
  • ii. dacă este în mișcare, atunci în plus – lumini laterale și o lumină de pupa;
  • iii. dacă este ancorat, atunci, pe lângă luminile prevăzute la subparagraful (i), lumina sau marcajul prescris în Regula 30 pentru o navă aflată la ancora.
 • b. O navă pilot care nu este angajată în sarcini de pilotaj trebuie să prezinte luminile sau formele prescrise pentru o navă similară de lungime corespunzătoare.

Regula 30. NAVE ANCORATE ȘI NAVE EȘUATE

 • a. O navă ancorată trebuie să afișeze în locul cel mai vizibil:
  • i. în prova vasului – o lumină sau o minge albă;
  • ii. la pupa sau lângă pupa și sub lumina prescrisă la paragraful (i), o lumină albă integrală.
 • b. O navă cu o lungime mai mică de 50 de metri poate arăta o lumină albă pe toată lungimea, acolo unde poate fi văzută cel mai bine în locul luminilor prevăzute la paragraful (a) din această regulă.
 • c. O navă ancorată poate, și o navă cu lungimea de peste 100 m, să folosească și luminile de lucru disponibile sau alte lumini echivalente pentru a-și ilumina punțile.
 • d. O navă eșuată trebuie să afișeze luminile prevăzute la paragraful (a) sau (b) din această regulă și, în plus, într-o poziție în care acestea pot fi văzute cel mai bine:
  • i. două lumini roșii rotunde dispuse într-o linie verticală;
  • ii. trei bile dispuse în linie verticală.
 • e. O navă cu o lungime mai mică de 7 m la ancoră sau eșuată, atunci când nu se află într-un pasaj îngust, în șenal sau în apropierea unui ancoraj, sau în zonele în care navighează în mod normal alte nave, nu este obligată să prezinte luminile sau formele prescrise la paragrafe. (a), (b) sau (d) din această regulă.
 • f. O navă cu o lungime mai mică de 12 m eșuată nu este obligată să prezinte luminile și formele prevăzute la subparagrafele (i) și (ii) ale paragrafului (d) din această regulă.

Regula 31. AERONAVE MARITIME

În cazul în care nu este posibil ca un hidroavion să afișeze lumini sau semne care, prin caracteristicile sau dispunerea lor, ar îndeplini cerințele regulamentelor din prezenta parte, acesta trebuie să afișeze lumini și semne care, prin caracteristicile și dispunerea lor, să se apropie cât mai mult posibil de cerințele regulamentelor.

Împărtășește această postare