Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі ЧАСТИНА C

Міжнародні правила попередження зіткнень суден у морі ЧАСТИНА C

Частина C

Вогні та знаки

Правило 20. ЗАСТОСУВАННЯ

 • Правил цієї Частини мають дотримуватися за будь-якої погоди.
 • Правил, що стосуються вогнів, слід дотримуватися від сходу до заходу сонця, і протягом цього часу не слід виставляти інші вогні, окрім тих вогнів, які не можна помилково сприйняти за вогні, приписані цими Правилами, або які не можуть погіршити їхню видимість і відмітні характеристики, або слугувати перешкодою для належного спостереження.
 • Вогні, запропоновані цими Правилами, повинні, якщо вони є на судні, також виставлятися від сходу до заходу сонця в умовах обмеженої видимості і можуть виставлятися за всіх інших обставин, коли це буде визнано за необхідне.
 • Правила, що стосуються знаків, повинні дотримуватися вдень.e. Вогні і знаки, запропоновані цими Правилами, повинні відповідати вимогам Додатка 1 до цих Правил.

Правило 21. ВИЗНАЧЕННЯ

 • “Топовий вогонь” являє собою білий вогонь, розташований у діаметральній площині судна, що висвітлює безперервним світлом дугу горизонту в 225° і встановлений у такий спосіб, щоб світити від напрямку прямо по носі до 22,5° позаду траверзу кожного борту.
 • “Бортові вогні” являють собою зелений вогонь на правому борту і червоний вогонь на лівому борту; кожний із цих вогнів висвітлює безперервним світлом дугу горизонту 112,5° і встановлений у такий спосіб, щоб світити від напряму прямо по носі до 22,5° позаду траверзу відповідного борту. На судні завдовжки менше ніж 20 м бортові вогні можуть бути скомбіновані в одному ліхтарі, виставленому в діаметральній площині судна.
 • “Кормовий вогонь” являє собою білий вогонь, розташований, наскільки це практично можливо, ближче до корми, що висвітлює безперервним світлом дугу горизонту в 135° і встановлений у такий спосіб, щоб світити від напряму прямо на корму до 67,5° у бік кожного борту.
 • “Буксирувальний вогонь” являє собою жовтий вогонь, що має такі самі характеристики, як і “кормовий”, описаний у пункті c) цього Правила.
 • “Круговий вогонь” являє собою вогонь, що висвітлює безперервним світлом дугу горизонту в 360°.
 • “Проблисковий вогонь” являє собою вогонь, що дає проблиски через регулярні інтервали з частотою 120 або більше проблисків на хвилину.

Правило 22. ВИДИМІСТЬ ВОГНІВ

Вогні, приписані цими Правилами, повинні мати інтенсивність, зазначену в п. 8 Додатка 1 до цих Правил, для того, щоб вогні були видимі на таких мінімальних відстанях:

 • На суднах завдовжки 50 м або більше:
  • топовий вогонь – 6 миль;
  • бортовий вогонь – 3 милі;
  • кормовий вогонь – 3 милі;
  • буксирувальний вогонь – 3 милі;
  • білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь – 3 милі;
 • На суднах довжиною 12 м і більше, але менше ніж 50;
  • топовий вогонь – 5 миль, але якщо довжина судна менше ніж 20 м – 3 милі;
  • бортовий вогонь – 2 милі;
  • кормовий вогонь – 2 милі;
  • буксирувальний вогонь – 2 милі;
  • білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь – 2 милі;
 • На суднах завдовжки менше 15 м:
  • топовий вогонь – 2 милі;
  • бортовий вогонь – 1 миля;
  • кормовий вогонь – 2 милі;
  • буксирувальний вогонь – 2 милі;
  • білий, червоний, зелений або жовтий круговий вогонь – 2 милі;
 • На малопомітних напівзанурених буксируваних суднах або об’єктах, що буксируються:
  • білий круговий вогонь – 2 милі;

Правило 23. СУДНА З МЕХАНІЧНИМ ДВИГУНОМ НА ХОДУ

 • a. Судно з механічним двигуном на ходу повинне виставляти:
  • i. топовий вогонь попереду;
  • ii. другий топовий вогонь позаду і вище від переднього топового вогню, проте судно завдовжки менше 50 м не зобов’язане, але може виставляти такий вогонь;
  • iii. бортові вогні;
  • iv. кормовий вогонь;
 • b. Судно на повітряній подушці, що перебуває в неводовідштовхувальному стані, на додаток до вогнів, запропонованих пунктом (а) цього Правила, повинно виставляти круговий проблисковий жовтий вогонь.
 • c.
  • i. Судно з механічним двигуном завдовжки менше 12 м може замість вогнів, визначених пунктом (а) цього Правила, виставляти білий круговий вогонь і бортові вогні;
  • ii. судно з механічним двигуном завдовжки менше 7 м, яке має максимальну швидкість не більш як 7 вузлів, може замість вогнів, визначених пунктом (а) цього Правила, виставляти білий круговий вогонь і повинне, якщо це практично можливо, виставляти також бортові вогні;
  • iii. топовий вогонь або білий круговий вогонь на судні з механічним двигуном завдовжки менше ніж 12 м може бути зміщений відносно діаметральної площини судна, якщо його встановлення в діаметральній площині практично неможливе; при цьому бортові вогні повинні бути скомбіновані в одному ліхтарі, встановленому в діаметральній площині судна або наскільки це практично можливо близько до поздовжньої площини, у якій встановлений топовий або білий круговий вогонь.

Правило 24. СУДНА, ЗАЙНЯТІ БУКСИРУВАННЯМ І ШТОВХАННЯМ

 • a. Судно з механічним двигуном, зайняте буксируванням, має виставляти:
  • i. замість вогню, передбаченого Правилом 23 (а) (i) або (а) (ii), два топові вогні, розташовані по вертикальній лінії. Якщо довжина буксира, виміряна від корми судна, що буксирує, до корми буксированого, перевищує 200 м — три такі вогні.
  • ii. бортові вогні;
  • iii. кормовий вогонь;
  • iv. буксирувальний вогонь, розташований по вертикальній лінії над кормовим вогнем;
  • v. ромбоподібний знак на найбільш видному місці, якщо довжина буксиру перевищує 200 м.
 • b. Якщо судно і судно, що штовхає вперед, жорстко з’єднані в зчленоване судно, вони повинні розглядатися як судно з механічним двигуном і виставляти вогні, передбачені Правилом 23.
 • с. Судно з механічним двигуном, яке штовхає вперед або буксирує лагом інше судно, повинно, якщо воно не є частиною зчленованого судна, виставляти:
  • i. замість вогню, передбаченого Правилом 23 (а) (i) або (а) (ii), два топові вогні, розташовані по вертикальній лінії;
  • ii. бортові вогні;
  • iii. кормовий вогонь;
 • d. Судно з механічним двигуном, до якого застосовуються пункти (а) або (с) цього Правила, має також дотримуватись Правила 23 (а) (ii).
 • e. Буксироване судно або об’єкт, що буксирується, крім зазначених у пункті (g) цього Правила, повинні виставляти:
  • i. бортові вогні;
  • ii. кормовий вогонь;
  • iii. ромбоподібний знак на найбільш видному місці, якщо довжина буксиру перевищує 200 м.
 • f. Будь-яка кількість буксированих лагом або штовханих суден у групі має бути освітлена як одне судно:
  • i. судно, що штовхається вперед, якщо воно не є частиною зчленованого судна, має виставляти в передній частині бортові вогні;
  • ii. судно, що буксирується лагом, має виставляти кормовий вогонь і в передній частині — бортові вогні.
 • g. Малопомітні напівзавантажені буксироване судно або об’єкт, що буксирується, або комбінація таких буксированих суден або об’єктів, що буксируються, повинна виставляти:
  • i. при їх ширині менше 25 м — один білий круговий вогонь у передній частині або поблизу неї і такий самий вогонь у кормовій частині або поблизу неї, крім «драконів», які можуть не виставляти вогонь у передній частині або поблизу неї;
  • ii. при їх ширині 25 м або більше — два додаткові білі кругові вогні на бокових краях або поблизу них;
  • iii. при їх довжині понад 100 м — додаткові білі кругові вогні між вогнями, передбачені підпунктами (i) та (ii), таким чином, щоб відстань між вогнями не перевищувала 100 м;
  • iv. ромбоподібний знак на кормовому краю останнього об’єкта, що буксирується, або поблизу нього і, якщо довжина буксира перевищує 200 м, – додатковий ромбоподібний знак, встановлений на найбільш видному місці попереду настільки, наскільки це практично можливо.
 • h. Якщо з будь-якої істотної причини судно, що буксирується, або об’єкт, що буксирується, не можуть виставляти вогні або знаки, передбачені пунктами (e) або (g) цього Правила, повинні бути вжиті всі можливі заходи для того, щоб висвітлити буксироване судно або буксирований об’єкт або принаймні мірою вказати на присутність такого судна чи об’єкта.
 • i. Якщо з якоїсь істотної причини судно, що не займається зазвичай буксирувальними операціями, не може показати вогні, передбачені пунктами a) або (с) цього Правила, то у випадках коли воно зайняте буксируванням іншого судна, яке зазнає лиха або потребує допомоги, воно не зобов’язане виставляти ці вогні. Всі можливі заходи повинні бути вжиті для того, щоб показати характер взаємозв’язку між судами, що буксирують і буксируються, як це встановлено Правилом 36, зокрема висвітлити буксирний трос.

Правило 25. ВІТРИЛЬНІ СУДНА НА ХОДУ І СУДНА НА ВЕСЛАХ

 • a. Парусне судно на ходу має виставляти:
  • i. бортові вогні;
  • ii. кормовий вогонь;
 • b. На вітрильному судні довжиною менше 12 м вогні, передбачені пунктом (а) цього Правила, можуть бути скомбіновані в одному ліхтарі, що виставляється на топі або біля топу щогли на найбільш видному місці.
 • с. Парусне судно на ходу може на додаток до вогнів, передбачених пунктом (а) цього Правила, виставляти на топі або біля топу щогли на найбільш видному місці два кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути червоний, а нижній — зеленим, але ці вогні не повинні виставлятися разом із комбінованим ліхтарем, дозволеним відповідно до п.(b) цього Правила.
 • d.
  • i. Парусне судно довжиною менше 7 м, якщо це практично можливо, повинно виставляти вогні, передбачені пунктами (a) або (b) цього Правила, але якщо це судно їх не виставляє, воно повинно мати напоготові електричний ліхтарик або запалений ліхтар із білим вогнем, який має завчасно виставлятися для запобігання зіткненню.
  • ii. Судно, що йде на веслах, може виставляти вогні, запропоновані цим Правилом для вітрильних суден, але якщо воно їх не виставляє, воно повинно мати напоготові електричний ліхтарик або запалений ліхтар з білим вогнем, який повинен завчасно виставлятися для попередження зіткнення.
 • e. Судно, що йде під вітрилом і водночас рухається механічною установкою, повинно виставляти попереду на найбільш видному місці знак у вигляді конуса вершиною вниз.

Правила 26 РИБОЛОВНІ СУДНА

 • a. Судно, зайняте ловом риби, коли воно на ходу або на якорі, має виставляти лише вогні та знаки, наказані цим Правилом.
 • b. Судно, зайняте траленням, тобто протягуванням драги або іншого знаряддя лову у воді, повинно виставляти:
  • i. два кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути зеленим, а нижній — білим, або знак, що складається з конусів вершинами разом, розташованих по вертикальній лінії
   один над іншим; судно довжиною менше 20 м натомість знака може виставляти кошик;
  • ii. вогонь позаду та вище зеленого кругового вогню; судно завдовжки менше 50 м не зобов’язане, але може виставляти такий вогонь;
  • iii. якщо судно має хід щодо води, то на додаток до вогнів, передбачених цим пунктом, — бортові вогні та кормовий вогонь.
 • с. Судно, зайняте ловом риби, крім суден, зайнятих траленням, може виставляти:
  • i. два кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії, верхній з яких повинен бути червоним, а нижній — білим, або знак, що складається з двох конусів вершинами разом, розташованих по вертикальній лінії один над одним; судно довжиною менше 20 метрів натомість знака може виставляти кошик;
  • ii. якщо виметані снасті простягаються в море горизонталлю більш ніж на 150 м від судна, то в напрямку цих снастей — білий круговий вогонь або знак у вигляді конуса вершиною вгору;
  • iii. якщо судно має хід щодо води, то на додаток до вогнів, передбачених цим пунктом, – бортові вогні та кормовий вогонь.
 • d. Судно, зайняте ловом риби поблизу інших суден, зайнятих ловом риби, може виставляти додаткові сигнали, описані в Додатку 2 до цих Правил.
 • e. Судно, не зайняте ловом риби, не повинно виставляти вогні та знаки, передбачені цим Правилом; воно має виставляти лише вогні та знаки, наказані для судів відповідної довжини.

Правило 27. СУДНА, ПОЗБАВЛЕНІ МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛЯТИСЯ АБО ОБМЕЖЕНІ В МОЖЛИВОСТІ МАНЕВРУВАТИ

 • a. (а) Судно, позбавлене можливості керуватися, має виставляти:
  • i. два червоні кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії на найбільш видному місці;
  • ii. дві кулі або подібні знаки, розташовані по вертикальній лінії на найбільш видному місці;
  • iii. якщо судно має хід щодо води, то на додаток до вогнів, передбачених цим пунктом, – бортові вогні та кормовий вогонь.
 • b. Судно, обмежене у можливості маневрувати, за винятком судна, зайнятого роботами з усунення мінної небезпеки, має виставляти:
  • i. три кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії на найбільш видному місці. Верхній і нижній із цих вогнів мають бути червоними, а середній — білим;
  • ii. три знаки, розташовані по вертикальній лінії на найбільш видному місці. Верхній та нижній із цих знаків мають бути кулями, а середній ромбом;
  • iii. якщо судно має хід щодо води, то на додаток до вогнів, передбачених пунктом (i), — топовий вогонь або вогні, бортові вогні та кормовий вогонь;
  • iv. якщо судно стоїть на якорі, то на додаток до вогнів або знаків, передбачених підпунктами (i) та (ii), — вогонь, вогні або знак, передбачені Правилом 30.
 • с. Судно з механічним двигуном, зайняте такою буксирувальною операцією, яка значно обмежує можливість буксируючого та буксированого суден відхилитися від свого курсу, повинне на додаток до вогнів або знаків, передбачених Правилом 24 (а), виставляти вогні та знаки, передбачені підпунктами (i) та ( ii) пункту (b) цього Правила.
 • d. Судно, зайняте днопоглиблювальними роботами або підводними операціями, коли воно обмежене у можливості маневрувати, має виставляти вогні та знаки, передбачені підпунктами (i), (ii) та (iii) пункту (b) цього Правила, і, якщо існує перешкода для проходу іншого судна, має додатково виставляти:
  • i. два червоні кругові вогні або дві кулі, розташовані по вертикальній лінії, — для вказівки сторони на якій існує перешкода;
  • ii. два зелені кругові вогні або два ромби, розташовані по вертикальній лінії, — для вказівки сторони з якої може пройти інше судно;
  • iii. якщо воно стоїть на якорі, — вогні або знаки, зазначені в цьому пункті, замість вогнів або знаків, передбачених Правилом 30.
 • e. Якщо розміри судна, зайнятого водолазними роботами, практично не дозволяють йому виставляти всі вогні та знаки, передбачені пунктом (d) цього Правила, воно має виставляти:
  • i. три кругові вогні, розташовані по вертикалі на найбільш видному місці. Верхній і нижній із цих вогнів мають бути червоними, а середній вогонь — білим;
  • ii. прапор А з Міжнародного склепіння сигналів, виготовлений у вигляді жорсткого щита заввишки не менше 1 м. Повинні бути вжиті заходи для забезпечення кругової видимості цього прапора.
 • f. Судно, зайняте роботами з усунення мінної небезпеки, на додаток до вогнів, передбачених для суден з механічним двигуном Правилом 23, або до вогнів або знаку, що наказують для судна на якорі Правилом 30, відповідно повинно виставляти три зелені кругові вогні або три кулі. Один із цих вогнів чи знаків повинен виставлятися поблизу топу фок-щогли, а два інших — на ноках фока-рею. Ці вогні або знаки вказують на те, що іншому судну небезпечно наближатися до судна, зайнятого роботами з усунення мінної небезпеки, на відстань менше 1000 м.
 • g. Судна довжиною менше 12 м, за винятком суден, зайнятих водолазними роботами, не зобов’язані виставляти вогні та знаки, передбачені цим Правилом.
 • h. Сигнали, передбачені цим Правилом, не є сигналами судів, що зазнають лиха та потребують допомоги. Такі сигнали наведені в Додатку 4 до цих Правил.

Правило 28. СУДНА, ОБМЕЖЕНІ СВОЄЮ ОСАДКОЮ

Судно, обмежене своєю осадкою, на додаток до вогнів, визначених Правилом 23 для суден з механічним двигуном, може виставляти на найвиднішому місці три червоні кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії, або циліндр.

Правило 29. ЛОЦМАНСЬКІ СУДНА

 • a. Судно під час виконання лоцманських обов’язків повинно виставляти:
  • i. на топі щогли або поблизу від нього – два кругові вогні, розташованих за вертикальною лінією; верхній із цих вогнів має бути білим, а нижній – червоним;
  • ii. якщо воно на ходу, то додатково – бортові вогні та кормовий вогонь;
  • iii. якщо воно стоїть на якорі, то додатково до вогнів, визначених підпунктом (i), – вогонь або знак, визначений Правилом 30 для судна на якорі.
 • b. Лоцманське судно, не зайняте виконанням лоцманських обов’язків, повинне виставляти вогні або знаки, приписані для подібного судна відповідної довжини.

Правило 30. СУДНА НА ЯКОРІ ТА СУДНА НА МІЛИНІ

 • a. Судно на якорі має виставляти на найвиднішому місці:
  • i. у носовій частині судна — білий круговий вогонь чи куля;
  • ii. на кормі або поблизу неї і нижче вогню, передбаченого підпунктом (i),- білий круговий вогонь.
 • b. Судно завдовжки менше 50 м може виставляти на найбільш чільному місці білий круговий вогонь замість вогнів, передбачених підпунктом (а) цього Правила.
 • с. Судно на якорі може, а судно довжиною понад 100 м повинно використовувати також робочі або інші рівноцінні вогні для освітлення своїх палуб.
 • d. Судно на мілині повинно виставляти вогні, передбачені пунктом (а) або (b) цього Правила, та, крім того, на найбільш видному місці:
  • i. два червоні кругові вогні, розташовані по вертикальній лінії;
  • ii. три кулі, розташовані по вертикальній лінії.
 • e. Судно довжиною менше 7 м на якорі або на мілині, коли воно не знаходиться у вузькому проході, на фарватері, місці якірної стоянки або поблизу них, а також у районах, де зазвичай плавають інші судна, не зобов’язане виставляти вогні чи знаки, вказані пунктами (a), (b) або (d) цього Правила.
 • f. Судно довжиною менше 12 м на мілини не повинно виставляти вогні та знаки, передбачені підпунктами (i) та (ii) пункту (d) цього Правила.

Правило 31. ГІДРОЛІТАКИ

Якщо гідролітак практично не може виставляти вогні або знаки, які за своїми характеристиками або розташуванням відповідали б вимогам Правил цієї Частини, він повинен виставляти вогні і знаки, які за своїми характеристиками і розташуванням були б настільки близькі до вимог Правил, наскільки це можливо.

Поділіться цим постом