Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA B

Reglementări internaționale pentru prevenirea coliziunilor pe mare PARTEA B

Partea B

Reguli de înot și de manevră

SECȚIUNEA 1. Navigația navelor în toate condițiile de vizibilitate

Regula 4. APLICARE

Normele din prezenta secțiune se aplică în toate condițiile de vizibilitate.

Regula 5. URMĂRIREA

Fiecare navă trebuie să mențină în permanență o supraveghere vizuală și auditivă adecvată, precum și o supraveghere prin toate mijloacele disponibile, în funcție de circumstanțele și condițiile existente, pentru a evalua pe deplin situația și riscul de coliziune.

Regula 6. VITEZA DE SIGURANȚĂ

Fiecare navă trebuie să fie deplaseze în momentul siguranței vitezei, astfel încât să poată lua măsuri adecvate și eficiente pentru a evita o coliziune și să poată fi oprită la distanța cerută de angajamente și condițiile existente. La alegerea vitezei de siguranță, trebuie să se țină seama de următoarele factori:

 1. Toate instanțele:
  • condițiile de vizibilitate;
  • densitatea traficului, inclusiv congestia navelor de pescuit sau a oricăror alte nave;
  • capacitatea de manevră a navei și, în special, distanța necesară pentru a aduce nava la o oprire completă și capacitatea de virare a navei în condițiile predominante;
  • pe timp de noapte, iluminarea de fond, atât de la luminile de pe țărm, cât și de la împrăștierea luminii de la luminile proprii ale navei
  • condițiile de vânt, de mare și de curent și proximitatea pericolelor de navigație
  • relația dintre pescaj și adâncimile disponibile.
 2. Aditionale la navele care utilizează radar:
  • caracteristicile, performanțele și limitările echipamentului radar;
  • toate limitările impuse de scara de rază de acțiune a radarului utilizată;
  • efectul asupra detecției radar al stării mării și al factorilor meteorologici și al altor surse de interferență;
  • posibilitatea ca radarul să nu detecteze navele mici, gheața și alte obiecte plutitoare la o distanță suficientă;
  • numărul, locația și mișcarea navelor detectate de radar;
  • o estimare mai precisă a vizibilității care poate fi obținută prin măsurarea radar a distanței față de nave sau alte obiecte din apropiere.

.

Regula 7. PERICOL DE COLIZIUNE

 • Fiecare navă trebuie să utilizeze toate mijloacele disponibile, în conformitate cu circumstanțele și condițiile existente, pentru a determina dacă există un pericol de coliziune. În cazul în care există îndoieli cu privire la existența unui pericol de coliziune, se presupune că acesta există.
 • Echipamentul radar în stare de funcționare instalat la bordul navei trebuie să fie utilizat în mod corespunzător, inclusiv observarea pe scări cu rază lungă de acțiune pentru a avertiza în avans asupra pericolelor de coliziune și observarea sistematică a obiectelor detectate prin măturare radar sau prin observare sistematică echivalentă.
 • Nu ar trebui să se facă presupuneri pe baza unor informații incomplete, și
  în special a informațiilor radar.
 • Pentru a determina dacă există un pericol de coliziune, trebuie să se țină seama mai întâi de următoarele:
  1. se consideră că există un pericol de coliziune dacă direcția navei care se apropie nu se schimbă în mod apreciabil;
  2. un pericol de coliziune poate exista uneori chiar dacă direcția se schimbă în mod apreciabil, în special atunci când se apropie o navă sau un remorcher foarte mare sau când navele se apropie la o distanță scurtă.

  .

Regula 8. ACȚIUNI DE PREVENIRE A COLIZIUNII

 • Orice acțiune întreprinsă pentru a preveni o coliziune, dacă circumstanțele permit acest lucru, ar trebui să fie încrezătoare, promptă și
  conformă cu bunele practici maritime.
 • Orice schimbare de curs și/sau de viteză efectuată pentru a evita o coliziune, dacă circumstanțele permit acest lucru, trebuie să fie suficient de mare pentru a fi detectată cu ușurință de o altă navă care o observă vizual sau cu ajutorul radarului; trebuie evitată o serie de mici schimbări succesive de curs și/sau de viteză.
 • În cazul în care există suficient spațiu de apă, o schimbare de curs poate fi cea mai eficientă măsură pentru a preveni apropierea excesivă, cu condiția ca schimbarea să fie făcută în avans, să fie substanțială și să nu provoace o apropiere excesivă de alte nave.
 • Acțiunea întreprinsă pentru a evita coliziunea cu o altă navă trebuie să fie de natură să o facă să se îndepărteze la o distanță de siguranță. Eficacitatea acestei acțiuni trebuie să fie atent monitorizată până când cealaltă navă este în cele din urmă depășită și lăsată în urmă.
 • În cazul în care este necesar pentru a preveni o coliziune sau pentru a avea mai mult timp pentru a evalua situația, nava trebuie să își reducă cursul sau să se oprească prin blocarea mașinilor de propulsie sau prin mers înapoi.
  • O navă căreia i se cere, în conformitate cu oricare dintre aceste reguli, să nu obstrucționeze progresul sau trecerea în siguranță a unei alte nave trebuie,
   dacă circumstanțele o cer, să ia măsuri rapide pentru a lăsa un spațiu de apă suficient pentru trecerea în siguranță a celeilalte nave;
  • O navă care are obligația de a nu obstrucționa progresul sau trecerea în siguranță a unei alte nave nu este scutită de această obligație atunci când se apropie de o altă navă astfel încât să existe un pericol de coliziune și, atunci când ia măsuri, trebuie să țină seama pe deplin de măsurile care pot fi cerute în conformitate cu regulile din prezenta parte;
  • Atunci când două nave se apropie una de cealaltă în așa fel încât există un pericol de coliziune, nava a cărei mișcare nu este împiedicată este obligată să respecte pe deplin regulile din prezenta parte.

Regula 9. VĂLĂTORIE ÎNGUSTĂ

 • O navă care se deplasează de-a lungul unui pasaj îngust sau al unui șenal navigabil trebuie să se mențină la limita exterioară a pasajului sau a șenalului navigabil, care se află cât mai aproape de tribordul său, în condiții de siguranță și în măsura în care este posibil.
 • O navă cu o lungime mai mică de 20 de metri sau o navă cu vele nu trebuie să împiedice deplasarea unei astfel de nave care poate înainta în siguranță doar într-un pasaj îngust sau un șenal navigabil.
 • O navă angajată în activități de pescuit nu trebuie să obstrucționeze mișcarea oricărei alte nave care se deplasează într-un pasaj îngust sau șenal navigabil.
 • O navă nu trebuie să traverseze un pasaj îngust sau un șenal navigabil în cazul în care o astfel de traversare ar împiedica mișcarea unei nave care nu poate înainta în siguranță decât în interiorul acestui pasaj sau șenal navigabil; această din urmă navă poate folosi semnalul sonor prevăzut la regula 34 litera (d) dacă are îndoieli cu privire la intențiile unei nave care traversează pasajul sau șenalul navigabil.
  • Într-un pasaj îngust sau într-un șenal navigabil, în cazul în care depăș irea poate avea loc numai dacă nava depășită ia măsuri pentru a permite trecerea în siguranță, nava care intenționează să o depășească trebuie să își indice intenția prin emiterea semnalului sonor corespunzător prevăzut la regula 34 litera (c) punctul (i). Nava depășită trebuie, dacă este de acord cu depășirea, să dea semnalul corespunzător prevăzut la regula 34 litera (c) punctul (ii) și să ia măsuri pentru a permite trecerea în siguranță a navei care o depășește. În cazul în care nava depășită are îndoieli cu privire la siguranța depășirii, ea poate emite semnalele sonore prevăzute în regula 34(d);
  • Prezenta regulă nu scutește nava care efectuează depășirea de respectarea cerințelor prevăzute la regula 13.
 • O navă care se apropie de o curbă sau de o parte a unui pasaj îngust sau a unui șenal navigabil în care este posibil ca alte nave să nu fie vizibile din cauza obstacolelor trebuie să procedeze cu deosebită atenție și prudență și trebuie să dea semnalul sonor corespunzător prevăzut la regula 34 litera (e).
 • Orice navă trebuie, dacă circumstanțele permit, să evite
  anclanșarea într-un pasaj îngust.

Regula 10. ÎNOT PE SISTEMELE DE SEPARARE A TRAFICULUI

 • Prezenta regulă se aplică atunci când se navighează pe sistemele de separare a traficului adoptate de Organizație și nu scutește nicio navă de obligațiile care îi revin în temeiul oricărei alte reguli.
 • O navă care utilizează un sistem de separare a traficului trebuie:
  • să se deplaseze pe banda corespunzătoare în direcția generală a fluxului de trafic adoptată în cadrul acesteia;
  • să se mențină cât mai departe posibil de linia de separare a traficului sau de zona de separare a traficului;
  • să intre sau să părăsească în general banda la capătul benzii, dar, dacă nava părăsește sau intră pe bandă din ambele părți, trebuie să o facă la un unghi cât mai mic posibil față de direcția generală a fluxului de trafic.
 • Pe cât posibil, o navă evită să traverseze benzile de circulație, dar dacă este obligată să traverseze o bandă de circulație, o face, pe cât posibil, pe un curs perpendicular pe direcția generală a fluxului de circulație.
  • O navă nu utilizează zona de navigație de coastă dacă poate utiliza în siguranță banda corespunzătoare din sistemul adiacent de separare a traficului. Cu toate acestea, navele cu o lungime mai mică de 20 de metri, navele cu vele și navele de pescuit pot utiliza zona de navigație de coastă.
  • Fără a aduce atingere dispozițiilor paragrafului, o navă poate utiliza zona de navigație de coastă atunci când se deplasează spre sau dinspre un port, când se îndreaptă spre sau dinspre un port, când se îndreaptă spre o instalație de la țărm, o stație de pilotaj sau orice alt loc aflat în zona de navigație de coastă sau când se îndreaptă pentru a evita un pericol imediat.
 • O navă, cu excepția cazului în care traversează un sistem de separare a traficului sau intră sau iese de pe o bandă de circulație, nu trebuie, în general, să intre într-o zonă de separare a traficului sau să traverseze o linie de separare a traficului, cu excepția:
  • în cazuri de extremă necesitate pentru a evita un pericol iminent;
  • în cazul în care este legată de cuvântul pește în interiorul unei zone de separare a traficului.
 • O navă care navighează în apropierea secțiunilor finale ale sistemelor de separare a traficului trebuie să manifeste o atenție deosebită.
 • Pe cât posibil, o navă trebuie să evite, în măsura în care este posibil, să ancoreze în interiorul sau în apropierea capătului unui sistem de separare a traficului.
 • O navă care nu utilizează un sistem de separare a traficului trebuie să păstreze o distanță suficientă față de acesta.
 • O navă angajată în activități de pescuit nu trebuie să obstrucționeze mișcarea niciunei alte nave care se deplasează pe culoar.
 • O navă cu o lungime mai mică de 20 de metri sau o navă cu vele nu trebuie să împiedice deplasarea în siguranță a unei nave cu propulsie mecanică care se deplasează pe culoar.
 • O navă căreia i se restricționează manevrele în timp ce este angajată într-o activitate de menținere a siguranței navigației într-un sistem de separare a traficului este exceptată de la aplicarea prezentului regulament în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfășurarea activității respective.
 • O navă căreia i se restricționează manevrele în timp ce este angajată în lucrări de instalare, întreținere sau ridicare a unui cablu submarin în cadrul unui sistem de separare a traficului este exceptată de la cerințele prezentului regulament în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrărilor respective.

SECȚIUNEA 2. Navigația navelor în deplină vizibilitate una față de cealaltă

Regula 11. CERERE

Normele din prezenta secțiune se aplică navelor care se află una în fața celeilalte.

Regula 12. NAVE CU VELE

  • Când navele navighează pe amprize diferite, nava care navighează pe ampriza stângă
   trebuie să cedeze trecerea celeilalte nave;
  • Când ambele nave navighează pe aceeași ampriză, nava aflată în amonte trebuie să cedeze trecerea navei aflate sub vânt;
  • În cazul în care o navă care se află pe o bordură la babord vede o altă navă la vânt și nu își poate da seama dacă cealaltă navă se află pe o bordură la babord sau la tribord, aceasta trebuie să cedeze trecerea navei aflate sub vânt.Atunci când două nave cu vele se apropie în așa fel încât există pericol de coliziune, una dintre ele trebuie să cedeze trecerea celeilalte în felul următor:
 • În sensul prezentei reguli, partea dinspre vânt este partea opusă celei pe care se află vela mare, iar în cazul armamentului drept, partea dinspre vânt este partea opusă celei pe care se află cea mai mare velă oblică.

Regula 13 Depășirea

 • Fără a aduce atingere prescripțiilor cuprinse în partea B secțiunile 1 și 2, fiecare navă care depășește o altă navă trebuie să se țină departe de calea navei depășite.
 • Se consideră că o navă depășește o altă navă atunci când se apropie de aceasta dintr-o direcție aflată la mai mult de 22,5 grade în spatele traiectoriei celei din urmă, adică atunci când nava care depășește se află într-o poziție față de nava depășită astfel încât, pe timp de noapte, nava care depășește poate vedea doar lumina de la pupa a navei depășite și nu poate vedea niciuna dintre luminile laterale ale acesteia.
 • În cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că o navă depășește sau nu, trebuie să se presupună că este vorba de o depășire și să se acționeze în consecință.
 • Nici o modificare ulterioară a poziției reciproce a celor două nave nu poate face ca nava care a depășit să fie considerată, în sensul prezentelor reguli, ca fiind o navă pe un curs de traversare sau să scutească nava care a depășit de obligația de a se menține la distanță față de nava depășită până când aceasta din urmă a fost depășită definitiv și lăsată în urmă.

Articolul 14. SITUAȚIA DE CONVERGENȚĂ A NAVELOR CARE VIN DIRECT UNA SPRE CEALALTĂ

 • Atunci când două nave cu motor mecanic se apropie pe rute opuse sau aproape opuse, astfel încât există pericolul de coliziune, fiecare dintre ele trebuie să schimbe cursul spre dreapta, astfel încât fiecare navă să treacă pe lângă cealaltă pe partea sa de babord.
 • Se consideră că există o astfel de situație atunci când o navă vede pe cealaltă navă direct sau aproape direct în față și, pe timp de noapte, poate vedea luminile de sus și/sau ambele lumini laterale ale celeilalte nave în stare de asietă sau aproape în stare de asietă și, pe timp de zi, observă unghiul corespunzător.
 • În cazul în care există îndoieli cu privire la existența unei astfel de situații, ar trebui să se presupună că există și să se acționeze în consecință.

Regula 15. SITUAȚIA DE TRAVERSARE A TRASEULUI

Atunci când două nave cu propulsie mecanică se află pe rute care se intersectează, astfel încât există pericolul de coliziune, nava care se află la tribord trebuie să cedeze trecerea celeilalte nave și, în acest sens, trebuie să evite, dacă circumstanțele o permit, să traverseze cursul celeilalte nave prin prova sa.

Regula 16. ACȚIUNILE NAVEI CARE CEDEAZĂ TRECEREA

Orice navă care este obligată să cedeze trecerea unei alte nave trebuie, în măsura în care este posibil, să ia măsuri rapide și decisive pentru a se separa „curat” de cealaltă navă.

Regula 17: ACȚIUNI ALE UNUI VASLUI CARE IESE DIN STRADĂ

  • Atunci când una dintre cele două nave trebuie să cedeze trecerea celeilalte, cealaltă navă trebuie să mențină cursul și viteza.
  • Cu toate acestea, cealaltă navă, atunci când i se pare evident că nava obligată să cedeze trecerea nu ia măsurile corespunzătoare prevăzute de prezenta regulă, poate lua măsuri pentru a evita coliziunea doar prin propria manevră.
 • În cazul în care, din orice motiv, o navă obligată să mențină cursul și viteza constată că se află atât de aproape de o altă navă încât coliziunea nu poate fi evitată doar prin acțiunea navei care cedează trecerea, aceasta trebuie să ia măsurile care vor preveni cel mai bine coliziunea.
 • O navă cu elice care, într-o situație de încrucișare de curs, ia măsuri în conformitate cu litera (a) punctul (ii) din prezenta regulă pentru a evita coliziunea cu o altă navă cu elice nu trebuie, dacă circumstanțele permit acest lucru, să schimbe cursul spre stânga dacă cealaltă navă se află în stânga sa.
 • Prezenta regulă nu scutește nava obligată să cedeze trecerea de această obligație.

Regula 18. OBLIGAȚIILE RECIPROCE ALE INSTANȚELOR.

Cu excepția cazului în care normele 9, 10 și 13 prevăd altfel:

 • O navă cu propulsie mecanică aflată în curs de desfășurare trebuie să cedeze trecerea:
  • unei nave care nu poate conduce;
  • unei nave cu manevre restricționate;
  • unei nave angajate în pescuit;
  • unei nave cu pânze.
  • unei nave care nu poate conduce;
  • unei nave care nu poate manevra;
  • unei nave angajate în pescuit.O navă cu vele în curs de navigație trebuie să cedeze trecerea:
  • nava incapabilă să cârmuiască
  • nava incapabilă să manevrezeO navă angajată în activități de pescuit trebuie, în măsura în care este posibil, să cedeze trecerea, atunci când se află în curs de desfășurare, la:
  • Orice navă, alta decât o navă incapabilă să cârmuiască sau o navă cu manevre limitate, nu trebuie, dacă circumstanțele permit, să împiedice trecerea în siguranță a unei nave constrânse de pescajul său și care afișează semnalele prevăzute în regula 28.
  •  O navă constrânsă de pescajul ei trebuie navigată cu o atenție deosebită, ținând cont cu atenție de particularitatea stării sale.
 • Un hidroavion aflat pe apă trebuie, în general, să se mențină la distanță de toate navele și să nu obstrucționeze traficul acestora. Cu toate acestea, în cazul în care există un risc de coliziune, el trebuie să respecte regulile din prezenta parte.

 

SECȚIUNEA 3. Navigația navelor în condiții de vizibilitate redusă.

Regula 19: MAREZAREA NAVELOR ÎN VIZIBILITATE LIMITATĂ

 • Această regulă se aplică navelor care nu se văd între ele atunci când navighează în zone cu vizibilitate limitată sau în apropierea acestora.
 • Fiecare navă trebuie să se deplaseze cu o viteză de siguranță stabilită în funcție de circumstanțele predominante și de condițiile de vizibilitate limitată. O navă cu propulsie mecanică trebuie să își mențină mașinile pregătite pentru manevre imediate.
 • La respectarea regulilor din diviziunea 1 din prezenta parte, fiecare navă trebuie să își adapteze cu atenție acțiunile la circumstanțele și condițiile de vizibilitate limitată.
 • O navă care a detectat prezența unei alte nave doar cu ajutorul radarului ar trebui să stabilească dacă se creează o situație de proximitate excesivă și/sau dacă există pericol de coliziune. În caz afirmativ, ea ar trebui să ia măsuri în timp util pentru a se îndepărta, iar dacă aceste măsuri constau într-o schimbare de curs, să evite, pe cât posibil:
  • schimbarea cursului spre stânga dacă cealaltă navă se află în fața traversării și nu este depășită;
  • schimbarea cursului spre nava aflată pe traversare sau în spatele traversării.
 • Cu excepția cazului în care se stabilește că nu există pericol de coliziune, orice navă care aude, aparent înainte de traversarea sa, un semnal de ceață de la o altă navă sau care nu poate împiedica apropierea excesivă de o altă navă înainte de traversarea sa, trebuie să își reducă cursul la minimul necesar pentru a se menține pe curs. Dacă este necesar, trebuie să se oprească din mișcare și, în orice caz, să procedeze cu extremă prudență până când pericolul de coliziune a trecut.

Împărtășește această postare