Produkty ropopochodne

Produkty ropopochodne

Produkty naftowe to mieszaniny węglowodorów oraz pojedyncze związki chemiczne otrzymywane z ropy naftowej i gazów naftowych. Do produktów naftowych zalicza się różnego rodzaju paliwa (benzyny, oleje napędowe, parafiny itp.), smary, środki elektroizolacyjne, rozpuszczalniki oraz surowce petrochemiczne.

Produkty naftowe otrzymywane są w wyniku procesu chemicznego – destylacji ropy naftowej, z której w różnych temperaturach wydzielają się (odparowują) substancje w stanie pary. Destylacja ropy naftowej może odbywać się np. za pomocą kolumny rektyfikacyjnej.

A wszelkie sposoby oczyszczania, sorbowania lub usuwania produktów ropopochodnych można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.econadin.com.

Podziel się tym wpisem