Serwisy

ECONAD świadczy następujące usługi

Reagowanie na wycieki oleju i produktów naftowych

„Econad” świadczy usługi doradcze mające na celu zwiększenie efektywności działań związanych z reagowaniem na wycieki ropy i produktów ropopochodnych na otwartym morzu, terenach portów morskich i rybnych, stawach technologicznych, powierzchniach gruntowych, konstrukcjach betonowych itp.

Czyszczenie konstrukcji metalowych, powierzchni betonowych i asfaltowych zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi

Czyszczenie konstrukcji metalowych, powierzchni betonowych i asfaltowych zanieczyszczonych produktami naftowymi jest zadaniem żmudnym, czasochłonnym i pracochłonnym.

Oczyszczanie z produktów naftowych i rekultywacja gleb

Węglowodory naftowe należą do najczęstszych zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności gleb, na obszarach wydobycia, przeładunku, rafinacji i produkcji ropy naftowej, gdzie ropa naftowa lub produkty naftowe są wykorzystywane jako surowiec.

Oczyszczanie ścieków zaolejonych

Jeśli zaolejone ścieki mają być odprowadzane po oczyszczeniu do kanalizacji miejskiej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego, dodatkowo przewidziano adsorbery obciążone węglem aktywnym lub innym skutecznym sorbentem.

Odbudowa piaszczystych plaż po wyciekach ropy naftowej. Oczyszczanie pasa nadbrzeżnego

Przywracanie piaszczystych plaż po wyciekach ropy może być bardzo trudnym procesem, ponieważ ropa może mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko i ekosystemy piaszczystych plaż.

Opracowanie dokumentacji normatywnej

Opracowanie dokumentacji normatywnej jest ważnym etapem w procesie każdej działalności wymagającej ustanowienia zasad i norm. Dokumentacja normatywna może przybierać wiele form i rodzajów, takich jak ustawy, dekrety, zarządzenia, instrukcje, regulaminy itp.