Oczyszczanie ścieków zaolejonych


Technologia dla ścieków

Istniejące technologie oczyszczania ścieków z ropy naftowej i produktów naftowych obejmują zwykle trójstopniowy system oczyszczania:

  • laguny zbiornikowe – doły olejowe;
  • ciśnieniowe jednostki flotacyjne;
  • Filtry o stałym obciążeniu z piaskiem kwarcowym, keramzytem lub styropianem jako mediami filtracyjnymi.

Jeżeli ścieki zaolejone po oczyszczeniu będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej lub bezpośrednio do zbiornika wodnego, dodatkowo przewiduje się adsorbery z załadunkiem z węgla aktywnego lub innego skutecznego sorbentu.
Opisana technologia oczyszczania ścieków zaolejonych może być stosowana do oczyszczania ścieków z olejów i tłuszczów, co jest istotne w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją żywności lub gastronomią.

Efektywna konstrukcja osadników i filtrów sprawia, że w wielu przypadkach można zaprojektować dwustopniowe systemy oczyszczania ścieków zaolejonych, eliminując etap flotacji. Takie rozwiązanie obniża koszty instalacji i eksploatacji.
Jeżeli odprowadzane wody mają wyższe wymagania jakościowe, końcowy etap oczyszczania olejów i produktów naftowych obejmuje adsorpcyjne oczyszczanie wtórne.


Praca proces

Nasza lokalizacja

Adres: Polska 32-020 Wieliczka, Sw.Barbary 56


Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

Sobota - od 9:00 do 14:00

Niedziela jest dniem wolnym