Opracowanie dokumentacji normatywnej


Dokumenty regulacyjne

Opracowanie dokumentacji normatywnej jest ważnym etapem w procesie realizacji każdej działalności, która wymaga ustanowienia zasad i norm. Dokumentacja normatywna może przyjmować różne formy i rodzaje, takie jak ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, regulaminy itp.
Lista oferowanych usług:

  • Zapobieganie i planowanie reagowania w przypadku wycieku ropy
  • Planowanie w zakresie zapobiegania i zarządzania sytuacjami kryzysowymi,
  • Planowanie operacji ograniczania i reagowania na wycieki ropy naftowej,
  • Opracowanie i dostosowanie planów OSR i OSRP,
  • Wsparcie w zakresie zatwierdzania planów OSR i OSRP przez organy nadzoru w procesie ekspertyzy państwowej,
  • Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i ich skutków oraz analiza adekwatności środków zapobiegawczych podejmowanych w przedsiębiorstwach.

Wsparcie środowiskowe dla funkcjonowania zakładu przemysłowego

  • Opracowanie i sprawdzenie deklaracji bezpieczeństwa przemysłowego dla zakładu produkcyjnego stwarzającego zagrożenie,
  • Paszport zakładu potencjalnie niebezpiecznego.

Praca proces

Nasza lokalizacja

Adres: Polska 32-020 Wieliczka, Sw.Barbary 56


Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

Sobota - od 9:00 do 14:00

Niedziela jest dniem wolnym