Reagowanie na wycieki oleju i produktów naftowych


Reakcja na wyciek oleju

„Econad” świadczy usługi doradcze w zakresie zwiększenia efektywności działań związanych z reagowaniem na rozlewy olejów i produktów ropopochodnych na otwartym morzu, akwenach portów morskich i rybnych, stawach technologicznych, powierzchni ziemi, konstrukcjach betonowych itp.

Metody stosowane do szybkiej reakcji na rozlew są bardzo zróżnicowane w zależności od stopnia skażenia, czasu jaki upłynął, warunków atmosferycznych, głębokości penetracji produktów ropopochodnych (w przypadku gleb) i innych czynników. Skuteczność metod stosowanych w każdym konkretnym przypadku zależy w dużej mierze od poziomu wyszkolenia personelu wykonującego prace związane z reagowaniem.

Specjaliści Econad są zawsze gotowi pojechać na miejsce awarii i pomóc w ustaleniu najskuteczniejszej metody likwidacji. W przypadku, gdy zakład nie posiada lub posiada niewystarczające środki do likwidacji wycieków awaryjnych, zawsze możemy przekazać do użytku produkty naszej firmy: biopreparat Ekonadin, wysięgniki sorpcyjne Ekonad oraz różne materiały sorpcyjne własnej produkcji.

„Econad” jest również gotowy do przeprowadzenia ćwiczeń dla personelu Państwa firmy, tak aby w krytycznym momencie wszystkie czynności związane z likwidacją zostały przeprowadzone na najwyższym poziomie i w jak najkrótszym czasie.


Praca proces

Nasza lokalizacja

Adres: Polska 32-020 Wieliczka, Sw.Barbary 56


Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

Sobota - od 9:00 do 14:00

Niedziela jest dniem wolnym