Historia firmy

Istotne wydarzenia w historii ECONAD

history-3
history-3
history-3
history-2
history-1
history-1

Na materiałach prac badawczych prowadzonych przez ECONAD opublikowano ponad 50 prac naukowych w czasopismach, na międzynarodowych sympozjach i konferencjach.

Dotychczasowy rozwój ECONAD zyskał uznanie na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że na Światowej Wystawie Expo-2005 w Japonii technologia ekologiczna naszej firmy została nominowana w konkursie „Top 100 globalnych ekotechnologii dla stworzenia odpowiedniego środowiska życia w przyszłości”.