Historia firmy

Istotne wydarzenia w historii ECONAD

2013
2012_2
2012_1
history-2011
history-2005
1991

Na materiałach prac badawczych prowadzonych przez ECONAD opublikowano ponad 50 prac naukowych w czasopismach, na międzynarodowych sympozjach i konferencjach.

Dotychczasowy rozwój ECONAD zyskał uznanie na całym świecie, czego dowodem jest fakt, że na Światowej Wystawie Expo-2005 w Japonii technologia ekologiczna naszej firmy została nominowana w konkursie „Top 100 globalnych ekotechnologii dla stworzenia odpowiedniego środowiska życia w przyszłości”.