Oczyszczanie z produktów naftowych i rekultywacja gleb


Zanieczyszczenie gleby

Węglowodory naftowe należą do najczęstszych zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności gleb, na obszarach wydobycia, przeładunku, rafinacji i produkcji ropy naftowej, gdzie ropa naftowa lub produkty naftowe są wykorzystywane jako surowiec.

Skażenie gleby prowadzi do znacznych szkód środowiskowych i gospodarczych: zmniejsza się wydajność upraw rolnych, spada produktywność lasów, duże obszary są wycofywane z gospodarczego użytkowania gruntów, a stan sanitarny środowiska pogarsza się.
Pakiet działań oferowanych przez przedsiębiorstwo naukowo-produkcyjne „ECONAD” składa się z kilku etapów pracy: oczyszczania produktów ropopochodnych, przywrócenia produktywności i krajowej wartości gospodarczej zniszczonych i skażonych gruntów, a także poprawy warunków środowiskowych.

Kompleksowa biotechnologia obejmuje zastosowanie następujących metod mikrobiologicznych: wprowadzenie sorbentu bakteryjnego „Econadin”, biomasy bakterii supresorowych produktów naftowych, stymulowanie rozwoju rodzimej mikroflory utleniającej produkty naftowe.

Oczyszczanie produktów naftowych odbywa się zgodnie z „Zaleceniami metodycznymi dotyczącymi zastosowania metod biotechnologicznych do remediacji terenów zanieczyszczonych ropą naftową” opracowanymi przez specjalistów. „Zalecenia metodyczne” są opracowane przez specjalistów ECONAD i uzgodnione z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Państwowym Komitetem Zasobów Ziemi.

Unikalne właściwości biopreparatu „Econadin” i biotechnologii „econadin” pozwalają na przeprowadzenie bioremediacji bez usuwania gleby, bezpośrednio w miejscu zanieczyszczenia, co znacznie obniża koszty procesu.

Wykaz prac wykonanych przez Econad:
  1. Udział w kompleksowym badaniu terenu.
  2. Opracowanie projektu likwidacji skażeń olejowych gleb i jego zatwierdzenie. Przekazanie propozycji biotechnologicznych w zakresie remediacji gleb.
  3. Prowadzenie nadzoru nad pracami przez cały okres trwania projektu. Przeprowadzenie analiz chemicznych, bakteriologicznych, fitotoksycznych, glebowych i innych przez cały okres trwania prac.
  4. Zaopatrzenie w preparat bakteryjny „Econadin” oraz rzadką kulturę bakteryjną niszczycieli produktów ropopochodnych.
    Koszt podanych prac określa kosztorys po odbiorze konkretnego zadania.
    Kwestie zapewnienia środków technicznych, siły roboczej do uzdatniania gleby itp. są omawiane oddzielnie.
    Koszt preparatu podlega negocjacji.

Nasi eksperci są zawsze pod ręką, aby doradzić i odwiedzić miejsce, aby ocenić sytuację i opracować najlepszy sposób rozwiązania problemu.


Praca proces

Nasza lokalizacja

Adres: Polska 32-020 Wieliczka, Sw.Barbary 56


Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku 9:00-17:00

Sobota - od 9:00 do 14:00

Niedziela jest dniem wolnym