Pływające cylindry do podnoszenia i testowania wagi