История на фирмата

Значими събития от историята на "ЕКОНАД"

history-3
history-3
history-3
history-2
history-1
history-1

Повече от 50 научни статии са публикувани в списания, сборници от международни симпозиуми и конференции, базирани на материали от изследователска работа, извършена от ECONAD.

Към днешна дата разработките на ECONAD са получили световно признание, както се вижда от факта, че на Световното изложение Expo 2005 в Япония екологичните технологии на нашето предприятие бяха номинирани в конкурса „100 Best Global Global Екотехнологии за създаване на подходящи условия за живот в бъдеще.”