Описание на продукция

УНИВЕРСАЛНА група препарати.
Универсалните почистващи препарати са универсални концентрирани препарати за отстраняване на петна от масло и грес.

Почистващите продукти са за:
  • за почистване на подвижен състав по железницата, възли, възли и др.;
  • за измиване на резервоари, резервоари и други видове складове за нефтопродукти и други въглеводороди, както и масла от растителен произход;
  • за измиване на подове, оборудване, съдове, контейнери, устройства и механизми, които нямат пряк контакт с храни;
  • за измиване на филтриращо оборудване от въглеводороди;
  • за измиване на маслени замърсявания от асфалтобетонови настилки;
  • за измиване на главни или локални системи за транспортиране на течни въглеводороди;
  • за измиване на лодки, стрели, оборудване за събиране на масло, включително компоненти, възли, резервоари, резервоари и др.;
  • за почистване на повърхности, стени, керамични плочки в бита, търговията и битовите услуги.

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение