Възстановяване на пясъчни плажове след нефтени разливи


Почистване на брега

Възстановяването на пясъчни плажове след петролни разливи може да бъде много труден процес, тъй като петролът може да има много отрицателно въздействие върху околната среда и екосистемите на пясъчния плаж. Въпреки това има няколко начина, по които пясъчните плажове могат да бъдат възстановени след петролни разливи:

  1. Бомбите се монтират пред замърсената брегова зона.
  2. Необходимото количество сорбент се нанася ръчно или механично върху замърсените с нефт участъци от брега. При невъзможност за достъп до превозни средства сорбентът може да се подава под налягане чрез гъвкави маркучи с циментовози.
  3. След пълно усвояване на сорбента, определено визуално, сорбираното масло се отмива в морето с помощта на хидромонитори или приливни вълни.
  4. Нефтът се отстранява от водата с помощта на помпи за тор или ръчно с мрежи. Процесът на почистване се повтаря до отстраняване на замърсяването.

Работен процес

Нашето местоположение

Адрес: Украйна 65005, Одеса, ул. Мелницкая 26/2. офис 14


Работно време

Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Събота - от 9:00 до 14:00 часа

Неделя е почивен ден