Услуги

Фирма "ЕКОНАД" предоставя следните услуги

Отстраняване на аварийни разливи на нефт и нефтопродукти

„Еконад“ предоставя консултантски услуги за повишаване на ефективността при реагиране на разливи на нефт и нефтопродукти в открито море, акватории на морски и рибарски пристанища, технологични резервоари, почвена повърхност, бетонни конструкции и др.

Почистване на замърсени с нефтопродукти метални конструкции, бетонови и асфалтови покрития

Почистването на замърсени с нефтопродукти метални конструкции, бетонови и асфалтови настилки е много трудоемка задача, която изисква определени усилия и време.

Почистване от нефтопродукти и рекултивация на почви

Нефтените въглеводороди са едни от най-честите замърсители на околната среда и по-специално на почвите в районите на производство, претоварване, преработка и производство на нефт, където суровият нефт или нефтопродуктите се използват като суровини.

Пречистване на мазни отпадъчни води

Ако съдържащите масло отпадъчни води след пречистване се изхвърлят в градската канализация или директно в резервоар, допълнително се осигуряват адсорбери, заредени с активен въглен или друг ефективен сорбент.

Възстановяване на пясъчни плажове след нефтени разливи. Почистване на брега

Възстановяването на пясъчни плажове след петролни разливи може да бъде много труден процес, тъй като петролът може да има много отрицателно въздействие върху околната среда и екосистемите на пясъчния плаж.

Разработване на нормативна документация

Разработването на нормативна документация е важна стъпка в изпълнението на всяка дейност, която изисква установяване на правила и стандарти. Нормативната документация може да има различни форми и видове, като закони, наредби, заповеди, инструкции, наредби и др.