Управление

Доктор по биологияСпециалист по реагиране на нефтени разливи на ОЧИС

Соловьев Валентин Иванович

директор

Начело на "ЕКОНАД"

Соловьов Валентин Иванович, експерт от ОЧИС (Организация за черноморско и икономическо сътрудничество) по реагиране на нефтени разливи в Черно море, член-кореспондент на МАНЕС (Международна академия на науките за екология, човешка сигурност и природа).

Нашата мисия

Разработването и внедряването на екологични технологии за реагиране при нефтени разливи ще осигури ефективна реакция при нефтени разливи.

Развитие

„ЕКОНАД“ е единственият разработчик и производител на универсален органичен сорбент-биодеструктор на нефтени въглеводороди. – биологичен продукт „Еконадин“

Производство

Също така ECONAD произвежда широка гама от продукти за справяне с нефтени разливи, информация за които можете да намерите в раздела „Продукти“.

„Биотехнологиите Еконадин“, използвани от „ЕКОНАД“, превъзхождат световните аналози по степен на пречистване и простота на технологичния процес.

Служителите на ECONAD са екип от професионалисти с дългогодишен опит в областта на реагирането на нефтени разливи, придържащи се към основната цел – осигуряване на ефективна защита на околната среда чрез „биотехнологии еконадин“.