Отстраняване на аварийни разливи на нефт и нефтопродукти


Реагиране на нефтени разливи

„Еконад“ предоставя консултантски услуги за повишаване на ефективността при реагиране на разливи на нефт и нефтопродукти в открито море, акватории на морски и рибарски пристанища, технологични резервоари, почвена повърхност, бетонни конструкции и др.

Използваните методи за бързо отстраняване на последствията от разлив варират значително в зависимост от степента на замърсяване, изминалото време, метеорологичните условия, дълбочината на проникване на нефтопродукти (за почви) и други фактори. Ефективността на използваните методи във всеки конкретен случай зависи до голяма степен от степента на подготовка на персонала, който извършва работата по ликвидацията.

Специалистите на „Еконад“ винаги са готови да отидат на мястото на аварията и да помогнат при определянето на метода за ликвидация, който ще бъде най-ефективен в този случай. Ако съоръжението не разполага със средства за отстраняване на аварийни разливи или са налични в недостатъчни количества, ние винаги можем да предоставим продуктите на нашето предприятие за използване: биологичен продукт „Еконадин“, сорбентни щанги „Еконад“ и различни сорбиращи материали от нашето производство.

Еконад също така е готов да проведе учения за персонала на вашето предприятие, така че в критичен момент цялата ликвидационна работа да се извърши на най-високо ниво и в най-кратки срокове.


Работен процес

Нашето местоположение

Адрес: Украйна 65005, Одеса, ул. Мелницкая 26/2. офис 14


Работно време

Понеделник - Петък от 9:00 до 17:00 часа

Събота - от 9:00 до 14:00 часа

Неделя е почивен ден