Diensten

Het bedrijf "ECONAD" levert de volgende diensten

Elimineren van noodlekkages van olie en olieproducten

“Econad” levert adviesdiensten gericht op het verhogen van de efficiëntie van het opruimen van olie- en petroleumlekkages in open zee, zee- en vissershavens, industriële waterlichamen, bodemoppervlakken, betonnen constructies en andere gebieden.

Reinigen van metalen constructies, beton en asfaltoppervlakken die vervuild zijn met petroleumproducten

Het schoonmaken van metalen constructies, beton en asfaltoppervlakken die vervuild zijn met petroleumproducten is een zeer nauwgezette taak die een bepaalde hoeveelheid inspanning en tijd vergt.

Oliereiniging en bodemsanering

Koolwaterstoffen uit aardolie behoren tot de meest voorkomende vervuilers van het milieu, met name de bodem, in gebieden waar aardolie wordt geproduceerd, getransporteerd, verwerkt en geproduceerd en waar ruwe olie of aardolieproducten als grondstof worden gebruikt.

Behandeling van olieachtig afvalwater

De bestaande technologieën voor de behandeling van afvalwater dat olie en petroleumproducten bevat, omvatten meestal een driefasig zuiveringssysteem:

Herstel van zandstranden na olielozingen

Het herstel van zandstranden na olielozingen kan een zeer complex proces zijn, omdat olie een zeer negatieve invloed kan hebben op het milieu en de ecosystemen van zandstranden.

Ontwikkeling van documentatie over regelgeving

De ontwikkeling van documentatie over regelgeving is een belangrijke fase in de implementatie van elke activiteit waarvoor regels en normen moeten worden opgesteld.