Naftas izstrādājumi

Naftas izstrādājumi

Naftas produkti ir ogļūdeņražu maisījumi, kā arī atsevišķi ķīmiski savienojumi, ko iegūst no naftas un naftas gāzēm. Naftas produkti ir dažādas degvielas (benzīns, dīzeļdegviela, parafīns u. c.), smērvielas, elektroizolācijas līdzekļi, šķīdinātāji un naftas ķīmijas izejvielas.

Naftas produktus iegūst ķīmiskā procesā – naftas destilācijā, no kuras dažādās temperatūrās tiek atdalītas (atdalītas) vielas tvaika veidā. Jēlnaftas destilāciju var veikt, piemēram, ar rektifikācijas kolonnas palīdzību.

Mūsu tīmekļa vietnē var atrast visus līdzekļus naftas produktu attīrīšanai, sorbēšanai vai atdalīšanai: www.econadin.com

Dalīties ar šo ziņu