Izstādes

Izstādes laika grafiks

apbalvojumu, sertifikātu, medaļu saņemšana

2012

 • Starptautiskais forums-izstāde “Vide 2011, 2012” (Kijeva);
 • Starptautiskais forums “Aizsardzības tehnoloģijas 2012” (Kijeva);
 • X Starptautiskais ūdens forums “AQUA UKRAINE – 2012” (Kijeva).

2011

 • Starptautiskais forums-izstāde “Vide 2011,2012”  (Kijeva);

2010

 • “Starptautiskais Melnās jūras transporta forums 2010”;

2009

 • Starptautiskais forums “Nafta un gāze 2009” (Kijeva);

2005

 • Starptautiskā izstāde EXPO-2005 (Kijeva);
 • “Vides projekts”. “Ukrainas ķīmiskā un naftas ķīmijas rūpniecība 2005” (Kijeva);

2004

 • ECONAD piedalījās starptautiskajā sadarbības koordinatoru un ekspertu no Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizācijas (BSEC) dalībvalstīm pasākumā.
 • Nacionālās izstādes un gadatirgi ar starptautisku dalību “Ekoloģija 2000-2004” (Kijeva);
 • 5. Eiropas vides ministru konference “Vide Eiropai” (Kijeva);
 • Starptautiskais forums-izstāde “Vide 2004” (Kijeva);

2003

 • ECONAD piedalījās Melnās jūras ekonomiskās sadarbības organizācijas (BSEC) dalībvalstu sadarbības koordinatoru un ekspertu starptautiskajā pasākumā.
 • Nacionālās izstādes un gadatirgi ar starptautisku dalību “Ekoloģija 2000-2004” (Kijeva);

2002

 • Izstāde “No zinātnes uz ražošanu” (Odesa);
 • Starptautiskā ideju un investīciju izstāde-simpozijs “Millennium” (Odesa);
 • ECONAD piedalījās Ukrainas un Polijas darba grupas “Mostiska-Strazewa 2002” kopīgajās divpusējās starptautiskajās komandpunkta mācībās par pierobežas ūdeņu avārijas naftas piesārņojuma likvidēšanu.
 • Nacionālās izstādes un gadatirgi ar starptautisku dalību “Ekoloģija 2000-2004” (Kijeva);

2001

 • Zinātniski tehniskā izstāde “Ekoloģiskā regate” (Odesa);
 • Hannover Messe starptautiskā tirdzniecības izstāde (Hannover, Vācija);
 • Nacionālās izstādes un gadatirgi ar starptautisku dalību “Ekoloģija 2000-2004” (Kijeva);

2000

 • Nacionālās izstādes un gadatirgi ar starptautisku dalību “Ekoloģija 2000-2004” (Kijeva);
 • 2. reģionālā zinātniski tehniskā izstāde “XXI gadsimta perspektīvas” (Odesa);
 • Starptautiskā izstāde EXPO 2000 (Hanovere, Vācija);

1996

 • Izstāde, kas veltīta Ukrainas neatkarības 5. gadadienai (Kijeva);