Нефтопродукти

Нефтопродукти

Нефтопродуктите са смеси от въглеводороди, както и отделни химични съединения, получени от нефт и нефтени газове.
Нефтопродуктите включват различни видове горива (бензин, дизелово гориво, керосин и др.), смазочни материали, електроизолационни среди, разтворители, нефтохимически суровини.

Нефтопродуктите се получават в резултат на химичен процес – дестилация на нефт, от който се отделят вещества (дестилация) при различни температури в парообразно състояние. Дестилацията на масло може да се извърши, например, чрез дестилация на колоната.

И можете да намерите всякакви средства за почистване, сорбиране или премахване на петролни продукти на нашия уебсайт: www.econadin.com

Споделете тази публикация