Влизане на пазара в Полша

Влизане на пазара в Полша

На скорошна нашата компания ECONAD (www.econadin.com) беше представена на пазара в Полша чрез програмата „Дія“ с подкрепата на eepo.ukraine (Офис за предприемачество и износ). Тази програма е част от пилотния проект за подкрепа на украинските предприятия за износ и е създадена с цел подкрепа за развитието на външнотърговската дейност на украинските компании.

ECONAD е украинска компания, специализирана в производството и доставката на продукти за управление на разливането на нефт (абсорбенти, бариери, скимери, сорбентни материали и други). Благодарение на високото качество на продукцията и иновативните решения, ECONAD вече се утвърди на вътрешния пазар на Украйна. Въпреки това компанията реши да разшири своята дейност и да се впусне на външни пазари, включително и в Полша.

Благодарение на програмата „Дія“, ECONAD получи подкрепа за износ, която беше важна стъпка към влизането на пазара в Полша. Тази подкрепа включва финансова помощ, консултации и други инструменти, които съдействат за разширяването на бизнеса на компанията в чужбина.

Полша, като съседна държава и член на Европейския съюз, е привлекателен пазар за нашата компания. Благодарение на географската близост и икономическата стабилност, Полша предлага значителни възможности за търговия и икономическо сътрудничество. ECONAD използва тези предимства и създаде стратегически партньорства с полски партньори.

Полският пазар предоставя широки възможности за разширяване на дистрибуцията на продуктите на ECONAD.

Споделете тази публикация