Zapory olejowe stateczni

Opis produktu

Stałe boje wypornościowe są opłacalnym i wszechstronnym środkiem powstrzymywania wycieków ropy i innych zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni wody.

Wysięgniki rozdzielające ECONAD są stosowane do:
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na powierzchni wody;
  • Zapobieganie rozlewom olejowym, przemieszczanie i odbudowa w przypadku rozlewu olejowego;
  • Zbiornikowiec wygradza się podczas operacji ładunkowych, zapewniając tym samym niezawodną ochronę obszarów wodnych przed zanieczyszczeniami;
  • ochrona linii brzegowych, portów, rzek, rezerwatów przyrody przed wyciekiem ropy;
  • ogrodzenia obszarów skażonych olejem podczas operacji oczyszczania.
Typ produktu 500 750 900 1000 1200
Wolna burta (mm) 200 260 320 360 380
Spódnica (mm) 300 390 460 560 605
Siła rozciągania (mm) 8 15 25 40 50
Ograniczenia aplikacji
Długość sekcji (m) 15.10.20 20 20 20 20
Prędkość wiatru, (m/s) 8 15 18 20 20
Waga sekcji, (kg) 45 75 130 195 260
Prędkość trałowania, (kt) 1 2 2 2,5 3
Dostępność jest jest na zamówienie na zamówienie na zamówienie

Zadzwoń na

WhatsApp biznes

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość