Стрели с постоянна плаваемост

Описание на продукция

Бариерните стрели с постоянна плаваемост са икономичен и универсален инструмент за ограничаване на нефтени разливи и други замърсители, плаващи на повърхността на водата.

Стрелите ECONAD се използват за:
  • ограничаване на разпространението на замърсяване върху водната повърхност;
  • ограничаване, движение и ¦извличане на нефт в случай на нефтени разливи;
  • ограждане на петролни танкери по време на товарни операции, като по този начин осигурява надеждна защита на водните площи от замърсяване;
  • Защитете ¦крайбрежията, пристанищата, реките, природните резервати от разлят нефт;
  • Ограждане на зоната, замърсена с петролни продукти по време на почистване.
Тип продукт 500 750 900 1000 1200
Надводен борд (mm) 200 260 320 360 380
Пола (mm) 300 390 460 560 605
Напрежение на силата (mm) 8 15 25 40 50
Ограничения на приложението
Дължина на секцията (m) 15/10/20 20 20 20 20
Скорост на вятъра, (m/s) 8 15 18 20 20
Тегло на секцията, (kg) 45 75 130 195 260
Скорост на тралене, (kt) 1 2 2 2,5 3
Наличност е е по избор по избор по избор

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение