Бумове за открито море

Описание на продукция

Специални градивни надувни бони Econad RB5 предназначени за локализиране на места за разлив на нефтосъдържащи води. Изработените от прочни и качествени материали, бони отлично съдържат нефт и други нефтени продукти, а също така не са подложени на вредното въздействие на ултрафиолета.

В процеса на експлоатация заградителните бони осигуряват достатъчна опасна устойчивост в морето срещу искания и притежават лекота на почистване след използване, достатъчно просто в експлоатация, което позволява оперативно обезвреждане на последствията от разрушаване на вещества в морето, в случай на възникване на реални угрози.


Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение