Биосорбентни щанги

Описание на продукция

Сорбционните щанги „Еконад“ с биодеструктивна активност представляват отделни секции, запълнени с хидрофобен и олиофилен биосорбент „Еконадин“.

са предназначени за:
  • пречистване на мазни отпадъчни води
  • в пречиствателни съоръжения в началния етап на пречистване (например в резервоари за замърсена с нефт вода);
  • пречистване на замърсени с масло отпадъчни води в пречиствателни станции за отпадъчни води в последния етап на пречистване (например в утаителни резервоари и колектори);
  • ограничаване и събиране на петролни замърсявания в плитки води;
  • защита на бреговата линия от замърсяване с нефт;
  • Ограждане на замърсени с петрол зони на сушата по време на ремонтни дейности.
Съставки: биосорбент „Econadin“ / полипропиленови влакна
Абсорбенти: нефт, нефтопродукти, охлаждащи течности, разтворители
Цвят: черно, бяло
Диаметър 125 mm 125 mm
Дължина 1000-2000 mm 3000 mm
Сорбционен контейнер 1бр 6,5л 14L
Тегло 1 бр. 0,2 кг 0,8 кг
Наличност е по избор

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение