Bioabsorpcyjne mini-wysięgniki

Opis produktu

Mini-kosze biosorbentu to polimerowe rękawy siatkowe wypełnione hydrofobowym i oleofilnym bio-sorbentem Econadin lub włóknami polipropylenowymi.

są przeznaczone dla:
  • Oczyszczanie ścieków z produktów naftowych;
  • Zabezpieczenia kanalizacji deszczowej;
  • Poprawa jakości oczyszczania ścieków przemysłowych w kanalizacji deszczowej.
Skład: Biosorbent Econdin / włókna polipropylenowe
Absorbenty: olej, produkty naftowe, chłodziwa, rozpuszczalniki
Kolor: biały
Średnica125 127mm 200mm
Długość 500mm 500mm
Pojemnik sorpcyjny 1szt 5l 8l
Waga 1 szt. 0,4kg 0,5kg
Dostępność jest jest

Zadzwoń na

WhatsApp biznes

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość