Биоабсорбиращи мини-бумове

Описание на продукция

Биосорбентни мини-бумове Econadin са полимерни мрежести ръкави, пълни с хидрофобен и олеофилен биосорбент Econadin или полипропиленови влакна.

са предназначени за:
  • Пречистване на отпадъчни води от нефтопродукти;
  • Защита за дъждовна канализация;
  • Подобряване на качеството на пречистването на промишлените отпадъчни води в дъждовната канализация.
Съставки: биосорбент „Econadin“ / полипропиленови влакна
Абсорбенти: нефт, нефтопродукти, охлаждащи течности, разтворители
Цвят: бяло
Диаметър 125 127 mm 200 мм
Дължина 500 mm 500 mm
Сорбционен контейнер 1бр 8l
Тегло 1 бр. 0,4 кг 0,5 кг
Наличност е е

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение