Firma Econad

Firma Econad

  1. Działa z powodzeniem od ponad 25 lat.
  2. Dostarcza szeroką gamę niezbędnych produktów do czyszczenia produktów naftowych: wysięgniki, sorbenty, środki czyszczące.
  3. Nasza firma jest jedynym twórcą i producentem uniwersalnego sorbentu organicznego biodegradatora węglowodorów ropopochodnych – biopreparatu „Econadin”.
  4. Pracownicy firmy Econad to zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w reagowaniu na wycieki ropy naftowej, którym przyświeca nadrzędny cel, jakim jest zapewnienie skutecznej ochrony środowiska poprzez „biotechnologię ekonadową”.
  5. Na materiałach prac badawczych prowadzonych przez ECONAD opublikowano ponad 50 prac naukowych w czasopismach, na obradach międzynarodowych sympozjów i konferencji.
  6. Dotychczasowy rozwój „ECONAD” zyskał uznanie na całym świecie, o czym świadczy fakt, że na Światowej Wystawie Expo-2005 w Japonii technologia ekologiczna naszej firmy została nominowana w konkursie „Top 100 globalnych ekotechnologii dla stworzenia odpowiedniego środowiska życia w przyszłości”.

Podziel się tym wpisem