Сондажна кула

Сондажна кула

Кулата е основният елемент от оборудването на сондажната платформа и е предназначена да изпълнява следните функции:
  • операциите по сондиране и обсаждане се извършват по различни начини;
  • при сондиране с разтоварване сондажната платформа се поддържа от подемната система;
  • разполагане на комплект сондажни тръби и претеглени сондажни тръби (WDP) и дебелостенни сондажни тръби (HWP);
  • разполагане на подемна система и механизиране на операцията по спускане и повдигане, по-специално механизми за ASP, CMSP или горна платформа за работници, устройство за аварийно спасяване на горния работник, горна задвижваща система и спомагателно оборудване.
Буровые вышки классифицируются:
  • по предназначение – за единици за ремонт на кладенеца;
  • за мобилни (мобилни) сондажни единици;
  • за клъстерни и стационарни;
  • за офшорни сондажни единици;
  • по конструкция – мачта и кула.

Мачтите се предлагат в А-образни, U-образни, 4-стълбови и открити кули.

Споделете тази публикация