От какво се прави маслото?

От какво се прави маслото?

Маслото е тъмночервено-кафява, понякога почти черна мазна течност. Съдържа около 1000 вещества! По-голямата част от тях (80-90%) са въглеводороди, тоест органични вещества, състоящи се от въглеродни и водородни атоми. Нефтът съдържа около 500 въглеводородни съединения – парафинови (алкани), които съставляват половината от всички нефтени въглеводороди, нафтенови (циклони) и ароматни (бензен и неговите производни).

В допълнение към въглеводородната част, маслото съдържа малка невъглеводородна част – съединения на сярата, азота и кислорода. В маслото има доста сяра – до 5% и носи много проблеми на петролните работници, причинявайки корозия на металите.

Ванадий, никел, желязо, алуминий, мед, магнезий, барий, стронций, манган, хром, кобалт, молибден, бор, арсен, калий и други химични елементи се намират в малки количества в маслата.

Споделете тази публикация