Waar is olie van gemaakt?

Waar is olie van gemaakt?

Olie is een donkere roodbruine, soms bijna zwarte, olieachtige vloeistof. Het bevat ongeveer 1000 stoffen! Het grootste deel daarvan (80-90%) zijn koolwaterstoffen, dat wil zeggen organische stoffen die bestaan uit koolstof- en waterstofatomen. Olie bevat ongeveer 500 koolwaterstofverbindingen – paraffinische (alkanen), die de helft van alle aardolie-koolwaterstoffen uitmaken, naftenische (cyclanen) en aromatische (benzeen en derivaten daarvan).

Naast het koolwaterstofgedeelte bevat olie een klein niet-koolwaterstofgedeelte – verbindingen van zwavel, stikstof en zuurstof. Er zit vrij veel zwavel in olie – tot wel 5% – en dat bezorgt oliemensen veel problemen omdat het corrosie van metalen veroorzaakt.

Vanadium, nikkel, ijzer, aluminium, koper, magnesium, barium, strontium, mangaan, chroom, kobalt, molybdeen, boor, arseen, kalium en andere chemische elementen worden in kleine hoeveelheden gevonden in oliën.

Deel dit bericht