Как търсят петрол?

Как търсят петрол?

Първият етап се нарича проучване. Първо се търсят перспективни области – капани. За целта се изследват огромни площи с помощта на най-съвременни методи: заснемане от космоса, „проникване“ на сеизмични вълни и прослушване със специални устройства.

Специалистите изготвят карти и чертаят геоложки разрези на земната кора, които показват извивките на пластовете в земните недра. Ако се открие нещо, наподобяващо потенциален въглеводороден капан под земята, започва вторият етап от работата – теренно проучване.

Първият етап включва обширни геоложки и геофизични проучвания; правят се референтни, параметрични и проучвателни сондажи.

На втория етап се правят проучвателни сондажи, за да се установи дали в дълбочина има нефт или газ и ако има, какво е количеството им. Едва след като се установи размерът на находището и се прецени, че то е достатъчно рентабилно, се пристъпва към разработването му.

Споделете тази публикация