Wprowadzenie przyjaznych dla środowiska eko-nad-biotechnologii w zakładach naftowo-gazowych. Perspektywa na przyszłość

Wprowadzenie przyjaznych dla środowiska eko-nad-biotechnologii w zakładach naftowo-gazowych. Perspektywa na przyszłość

Soloviev V.I.

Przedsiębiorstwo Naukowo-Produkcyjne „Econad”, Odesa, Ukraina

Kozhanova G.A., Gudzenko T.V., Belyaeva T.V.

Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I.I. Mechnikowa

Podano informację o nowej generacji biopreparacie „Econadin” – sorbencie i destruktorze węglowodorów ropopochodnych, jego cechach wyróżniających i zaletach w porównaniu z innymi preparatami bakteryjnymi przeznaczonymi do likwidacji zanieczyszczeń olejowych. Opracowano metodyczne metody wykorzystania „Econadin” w kompleksowych schematach eliminacji zanieczyszczeń olejowych wód i gleb. Te technologie „ekonadyny” są zasadniczo zbliżone do technologii naturalnych. Przedstawione wyniki ich zastosowania na obiektach naftowych i gazowych wskazują na priorytetowy charakter rozwoju biotechnologii środowiskowej.
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie olejami, biotechnologia, bakterie destrukcyjne, technologie „ekonadyny”.
Problemy środowiskowe związane z zanieczyszczeniem ropą mają charakter geopolityczny. Olej, dostając się do środowiska – wody, gleby, wyrządza mu szkody. Oprócz działania toksycznego odnotowuje się działanie mutagenne i rakotwórcze. Jest to przesłanką priorytetowego wykorzystania biotechnologii przyjaznych środowisku w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Humanitarne podejście do problemu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi oznacza przede wszystkim nie tylko uzyskanie szybkiego efektu oczyszczenia, ale także zapewnienie długotrwałego, wydłużonego działania przywracającego naturalne biocenozy. W tym aspekcie szczególnie obiecujące są biotechnologie mikrobiologiczne.
W pierwszym etapie wysięgniki, najlepiej wysięgniki sorpcyjne, służą do lokalizacji zanieczyszczeń olejowych powierzchni. Zastosowanie mechanicznych środków zbierania umożliwia powrót części ropy do obiegu towarowego.
Do absorpcji (adsorpcji) oleju stosuje się różne sorbenty, w tym również pochodzenia naturalnego. Najwięcej sorbentów w tej kategorii produkowanych jest na bazie torfu: Pit-sorb (Kanada), Fin-sorb (Wielka Brytania), Elkosorb (Finlandia), Mukat-4, Lesorb (Białoruś), „Sorboil” (Rosja ). Spośród opracowanych na Ukrainie sorbentów olejowych na skalę przemysłową produkowany jest tylko Zhemchug, ekspandowany perlit. Stosowanie tych sorbentów nie wyklucza jednak zjawiska desorpcji. Sorbenty takie podlegają zbiórce i późniejszej utylizacji [1].
Obecnie dzięki ukierunkowanemu rozwojowi biotechnologii stało się możliwe stosowanie produktów biologicznych nowej generacji o działaniu sorpcyjnym i destrukcyjnym. Można je stosować w początkowej fazie, aby uzyskać natychmiastowy efekt, a także zapewniają przedłużone działanie w celu odbudowy zniszczonych olejem obiektów. Do leków tych należy bakteryjny lek „Econadin” – nadzieja ekologiczna [2,3,4].
Czym Econadin różni się od innych preparatów stosowanych do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych, co decyduje o jego zaletach?
Przede wszystkim opiera się na wykorzystaniu dwóch wyizolowanych ze środowiska naturalnego szczepów Pseudomonas – superdestruktorów węglowodorów ropopochodnych, które zostały przebadane pod kątem braku właściwości chorobotwórczych i inwazyjnych oraz potencjalnej aktywności genetycznej w układach testowych człowieka i hodowli komórek zwierzęcych. Ponadto szczepy te posiadają zestaw właściwości biologicznie pozytywnych: wykazują działanie antagonistyczne wobec bakterii chorobotwórczych i fitopatogennych, vibrio cholerae [5]. Pobudzają również wzrost i rozwój roślin, zwiększają ich odporność na niskie temperatury, choroby bakteryjne i wirusowe, co jest istotne przy prowadzeniu prac rekultywacyjnych. Bakterie z rodzaju Pseudomonas są stałymi mieszkańcami wód oceanicznych, wód śródlądowych, gleb i gleb. Wysoka aktywność utleniająca węglowodory, właściwości emulgujące pseudomonad, zdolność niszczenia węglowodorów, zarówno w warunkach tlenowych, jak iw warunkach niedoboru tlenu, sprawiają, że najaktywniejsze szczepy można stosować do zwalczania ropopochodnych zanieczyszczeń wód i gleb.
Rozwój i produkcja „Econadin” opiera się na wykorzystaniu nowej biotechnologii, która pozwala na utrwalenie (utrwalenie) na podłożu organicznym – torfie, nie pojedynczych komórek bakteryjnych, ale ich biokłaczków – jednego z rodzajów agregacji komórek drobnoustrojów Pewna podaż składników odżywczych – mineralnych i organicznych, która przyczynia się do długotrwałego utrzymania żywotności bakterii, ich aktywności fizjologicznej i destrukcyjnej (funkcjonalnej). Biofloki mają podwyższoną odporność na zanieczyszczenia i powodują aktywne wprowadzanie degradujących bakterii do zbiorników wodnych i innych naturalnych nisz ekologicznych. Biofloki zapewniają buforowanie pożywki przy pH=7, co jest ważne dla stabilnego głębokiego rozkładu węglowodorów ropopochodnych i innych związków organicznych. Opracowano optymalne parametry technologiczne uzyskiwania takich biokłaczków przez bakterie Pseudomonas w systemach sztucznych, zbliżonych do procesów naturalnych. Pozwala to na wysunięcie koncepcji, że powstawanie biofloków o wskazanych właściwościach w naturalnych zbiornikach wodnych można uznać za reakcję adaptacyjną (w odpowiedzi na zanieczyszczenia antropogeniczne) mającą na celu zachowanie biocenoz mikrobiologicznych.
Lek „Econadin” jest sorbentem i destruktorem węglowodorów ropopochodnych, produkowanym przez przedsiębiorstwo badawczo-produkcyjne „Econad” zgodnie ze specyfikacjami (TU U 30171732-001-2000 Lek bakteryjny „Econadin”, rejestracja w normie państwowej w dniu 11.09 .2000, nr 095/004466) jest brązowym lub brązowym proszkiem, rozproszonym lub z włóknistymi wtrąceniami, pływającym, hydrofobowym. Preparat oparty jest na połączeniu 2 szczepów Pseudomonas fluorescens, immobilizowanych specjalną technologią na podłożu organicznym – wysokogatunkowym torfie torfowym. Zawartość bakterii destruktorowych wynosi co najmniej 1×109 komórek/g. Gęstość nasypowa od 100 do 125 kg/m3. Zdolność sorpcyjna od 1:10 do 1:50 w zależności od rodzaju produktów ropopochodnych. Lek „Econadin” jest jednym z pierwszych leków bakteryjnych do zwalczania zanieczyszczenia olejami w krajach WNP. Zdolność sorpcyjna leku „Econadin” w stosunku do węglowodorów olejowych przewyższa znane sorbenty. Adsorpcji oleju na preparacie towarzyszy przemiana biokatalityczna, desorpcja praktycznie nie występuje. Destrukcyjne działanie immobilizowanych na torfie komórek bakteryjnych objawia się układami polienzymatycznymi, podobnymi do procesów naturalnych. Wydzielone cząsteczki produktu naftowego wchłonięte przez preparat są następnie zarastane przedstawicielami rodzimej mikroflory utleniającej olej, co przyczynia się do głębokiej biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w wyniku zjawiska kometabolizmu (koutleniania). W przeciwieństwie do preparatów bakteryjnych otrzymywanych poprzez utrwalanie mikroorganizmów na neutralnych sorbentach pochodzenia syntetycznego lub mineralnego, Econadin jest w pełni wykorzystywany w środowisku naturalnym dzięki naturalnemu nośnikowi organicznemu.
Zawarte w preparacie połączenie wielozadaniowych szczepów bakteryjnych pomaga oczyścić środowisko nie tylko z ropy, ale także z innych bioodpornych zanieczyszczeń. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w stosowaniu tych szczepów wykazało ich skuteczność w oczyszczaniu przemysłowych wód burzowych z trwałych organicznych barwników azowych, pestycydów, surfaktantów, fenoli, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, formaldehydu itp.
Główne obszary zastosowania technologii leku „Econadin” i „econadine”:

 • eliminacja rozlewisk technologicznych (eksploatacyjnych) na wodę, glebę i inne powierzchnie – metal, piasek, beton;
 • włączenie leku w skład mediów filtracyjnych urządzeń oczyszczających do oczyszczania ścieków zaolejonych i bytowych (filtry, systemy odwadniające bioplato);
 • do napełniania (wypychania) belek sorpcyjnych „Econad”;
 • likwidacja zanieczyszczeń olejowych (wycieków awaryjnych) obszarów morskich, jezior, rzek, zbiorników i innych zbiorników wodnych;
 • ochrona i oczyszczanie pasa przybrzeżnego;
 • likwidacja zanieczyszczeń olejowych (przypadkowych wycieków) na glebę (grunty orne i uciążliwości).

Bioremediacja (regeneracja) gleb i gleb dotkniętych zanieczyszczeniem olejami.
Likwidacja rozlewisk technologicznych (eksploatacyjnych) na wodę, glebę i inne powierzchnie – metal, piasek, beton. „Econadin” jest łatwy w użyciu, co sprzyja jego stosowaniu do likwidacji i zapobiegania wyciekom technologicznym (eksploatacyjnym) na glebę i wodę. W przypadku rozlania produktów ropopochodnych na inne powierzchnie – metal, beton, szkło, piasek (na stacjach benzynowych, flotach samochodowych różnych branż) preparat nanosi się cienką warstwą na zanieczyszczoną powierzchnię, a następnie po wchłonięciu produktów ropopochodnych jest usuwany z powierzchni. Zużyty lek można umieścić w konwencjonalnym pojemniku w celu utylizacji na składowisko, ponieważ utylizacja produktów ropopochodnych odbywa się w warunkach naturalnych. Econadin może być wstępnie aplikowany na paletach metalowych umieszczonych pod kranami, w których występuje największe prawdopodobieństwo wycieku ropy i innych produktów ropopochodnych, np. na statkach floty portowej lub pod kranami w warsztatach mechanicznych, a także w miejscach przeznaczonych do naprawy sprzętu. Kałuże z plamami oleju na terenie przemysłu oszczędzającego olej są również eliminowane w ciągu 10-12 dni. Zastosowanie „Econadinu” jest również skuteczne w czyszczeniu studni burzowych. W portach nad Dunajem (Reni, Izmail, Vilkovo) od wielu lat stosuje się czyszczenie bomów, polegające na potraktowaniu zanieczyszczonej powierzchni preparatem, a następnie myciu wodnym. „Econadin” jest również używany w stoczniach Izmail, Odessa, Iljiczewsk. Lek znalazł zastosowanie w eliminowaniu rozlewów na wodę podczas bunkrowania. Econady-new miękisz stosowany jest również jako składnik załadunkowy na różnych etapach oczyszczalni. Tak więc w AK „Cargill” (Donieck) – amerykańsko-ukraińskim przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją oleju roślinnego, chipsy eko-nadynowe są wykorzystywane jako składnik ładujący do systemów drenażu bioplateau (ostatni etap zakładów oczyszczania biologicznego), „Econadin” w forma proszku stosowana jest również na wstępnym etapie oczyszczania biologicznego – w zbiornikach magazynowych, w celu likwidacji filmu olejowego. W innych obiektach włączenie leku „Econadin” do ładunku zapewniło intensyfikację oczyszczania ścieków bytowych, a także ścieków zaolejonych na stacjach benzynowych (Centrum Badawcze „Potencjał-4”; Kijów, Biełgorod-Dniestrowski). Filtry z wiórkami ekonadyny były używane do oczyszczania ścieków z śmietankarni w Odeskiej Fabryce Cukierniczej. Wszystkie dotychczasowe próby zastosowania innych metod nie przyniosły pozytywnych rezultatów, gdyż oprócz tłuszczów odcieki te miały odczyn kwaśny ze względu na dużą zawartość węglowodanów. Zastosowanie „Econadinu” w tym przypadku zapewniło korektę odczynu pH pożywki do 7 oraz oczyszczenie ścieków z tłuszczów.
Tym samym „Econadin” wykazał działanie destrukcyjne i oczyszczające nie tylko w stosunku do węglowodorów ropopochodnych. Umożliwiła także oczyszczanie ścieków przemysłowych z tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Jak wykazała kontrola mikrobiologiczna podczas uzdatniania wód zaolejonych na filtrach z włączeniem okruchów ekonadyny do składu wsadu, bakterie destrukcyjne stały się rezydentami mikroflory nie tylko w okresie rozruchu, ale również. podczas wieloletniej eksploatacji oczyszczalni. Stabilność procesu destrukcyjnego została zapewniona przez buforowanie układu. Zastosowanie „Econadinu” jako składnika wsadu filtracyjnego doprowadziło do zwiększenia stopnia oczyszczenia wód zaolejonych, uproszczenia procesu technologicznego oraz wyeliminowania odpadów wtórnych podlegających utylizacji. Woda, która została poddana biologicznemu oczyszczeniu na poziomie mikrobiologicznym zgodnie z rodzajem naturalnych mechanizmów, nabrała właściwości charakteryzujących jej przydatność biologiczną i przydatność do zrzutu do naturalnych zbiorników wodnych lub zwrotu do ponownego wykorzystania [6].
Uzyskane wyniki potwierdzają perspektywy wykorzystania wskazanej biotechnologii „ekonadyny” do głębokiego oczyszczania ścieków zaolejonych, a także ścieków z produkcji żywności w elastycznych schematach technologicznych w połączeniu z innymi metodami przetwórczymi.
Zastosowanie leku „Econadin” do eliminacji zanieczyszczeń olejowych (przypadkowych wycieków) obszarów morskich, jezior, rzek, zbiorników i innych zbiorników wodnych. „Econadin” – pływający, hydrofobowy, co pozwala na zastosowanie go do likwidacji zanieczyszczeń olejowych na powierzchni wody. Za pomocą leku „Econadin” można wyeliminować najcieńszy opalizujący film, który nie jest dostępny przy użyciu innych środków. Podczas eliminacji zanieczyszczenia olejem w wielu obiektach kompleksu morskiego, a także w przedsiębiorstwach kompleksu naftowo-gazowego, opracowano pewne metodologiczne metody jego wykorzystania. Lek można podawać na zanieczyszczoną powierzchnię wody ręcznie lub za pomocą specjalnych urządzeń z linii brzegowej, koi. Zdobyto doświadczenie w stosowaniu skimmerów olejowych i małych jednostek pływających (łódź, holownik, łódka, ponton) do podawania leku na powierzchnię wody. Zużycie leku, w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni wody olejem, wahało się od 10 mg/m2 do 10 g/m2 przy stosowaniu w kompleksowych schematach oczyszczania. Przy samodzielnym stosowaniu leku i wysokim stopniu skażenia jego spożycie może wzrosnąć nawet do 50-100 g/m2 [7].
Pierwotny efekt sorpcyjny przy aplikacji leku na zanieczyszczoną powierzchnię wody objawiał się natychmiast po kilku minutach. Dalszy efekt oczyszczania powierzchni wody rejestrowano w ciągu 24-48 godzin. Zdolność sorpcyjna – od 7 do 11, w zależności od rodzaju produktu naftowego. Desorpcja produktów ropopochodnych, w przeciwieństwie do innych sorbentów, praktycznie nie występowała. Sorpcja zanieczyszczeń olejowych na preparacie zadecydowała o jego lokalizacji, co uniemożliwiło dalsze rozprzestrzenianie się plamy. Po adsorpcji produktów naftowych biopreparat „Eco-nadin” nie wymagał pobierania. Wyniki badań wykazały, że „Econadin” jest aktywny w szerokim zakresie temperatur i może być stosowany przez cały sezon. Szybkość sorpcji węglowodorów ropopochodnych na preparacie zależała od grubości filmu produktów ropopochodnych, temperatury i czasu trwania wycieku. Tym samym działanie leku „Econadin” w likwidacji awaryjnych wycieków produktów ropopochodnych na powierzchnię wody pozwoliło w krótkim czasie zablokować zanieczyszczenie olejami, a także zapewniło dalsze przedłużone działanie przywracające naturalne biocenozy z udziałem samooczyszczające się mechanizmy.
Tak więc cechą i główną zaletą opracowanej metody likwidacji zanieczyszczeń olejowych środowiska wodnego przy użyciu biopreparatu „Econadin”, w porównaniu z analogami, jest wysoki efekt ekologiczny i opłacalność ekonomiczna, szybkość uzyskiwania wyników, łatwość użytkowania, brak agresywnych właściwości. . Zaangażowanie Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych na wielu obiektach do likwidacji awaryjnych wycieków ropy przyczyniło się do szybkiej likwidacji zanieczyszczeń.
Pracownicy EJ „ECONAD” brali udział we wspólnych dwustronnych międzynarodowych ćwiczeniach dowódczo-sztabowych ukraińsko-polskiej grupy roboczej ds. likwidacji awaryjnego zanieczyszczenia olejami wód granicznych „Mostiska-Strażawa 2002”, gdzie „ekonadyna” technologie lokalizacji i likwidacji zanieczyszczenia olejami wykazywano w zbiornikach wodnych i glebach za pomocą leku „Econadin” i wysięgników sorpcyjnych „Econad”.
W Kremenczug uzyskano pierwsze doświadczenie w stosowaniu leku „Econadin” do leczenia zbiorników szlamowych. W pierwszym etapie prowadzono mechaniczne usuwanie produktów ropopochodnych z doprowadzeniem grubości warstwy przeznaczonej do obróbki do 2–5 cm W drugim etapie preparat nanoszono na zanieczyszczoną powierzchnię w ilości 125–200 g /m2 oraz kompleksowe nawozy mineralne. Biorąc pod uwagę wyniki po 40-60 dniach, efekt czyszczenia kształtował się na poziomie 75-90% początkowej zawartości produktów olejowych i był zależny od grubości nakładanej warstwy. Na mapach zawierających bitumizowane pozostałości produktów ropopochodnych sprawność kształtowała się na poziomie 25 – 30%.
Pozytywne doświadczenia zdobyte w stosowaniu biopreparatu „Econadin” w arsenale środków ochrony wód Ukrainy przed zanieczyszczeniem olejami pozwalają nam polecić go do wdrożenia na dużą skalę. Obecnie we wszystkich portach Ukrainy powstały nieredukowalne zapasy leku „Econadin”.
Likwidacja awaryjnych wycieków produktów ropopochodnych na glebę (grunty orne i uciążliwości). Bioremediacja (regeneracja) gleb i gleb dotkniętych zanieczyszczeniem olejami. Jednym z głównych problemów środowiskowych w przedsiębiorstwach kompleksu paliwowo-energetycznego są wypadki na rurociągach naftowych, spowodowane ich zużyciem, starzeniem, a także podczas transportu ropy i produktów naftowych różnymi środkami transportu. W ostatnich latach awarie rurociągów związane z nieautoryzowanymi połączeniami z rurociągami naftowymi i produktowymi również spowodowały ogromne szkody. Ropa i produkty ropopochodne, dostając się do gleby w wyniku wypadków, wnikają przez szczeliny, kapilary w głąb gleby. Ich późniejsze przyleganie do cząstek gleby prowadzi do wypełnienia porów gleby produktami ropopochodnymi, które stanowią od 10 do 60% objętości gleby. Wysoki poziom zanieczyszczenia gleby prowadzi do całkowitego zahamowania aktywności mikroflory, znacznego spadku aktywności enzymów hydrolitycznych i redoks. Pociąga to za sobą śmierć roślin wyższych w strefie zalewowej i zahamowanie wegetacji na terenach przyległych. Plony na gruntach rolnych spadają. Dlatego głównym zadaniem przy likwidacji przypadkowych rozlewisk na glebę jest eliminacja zanieczyszczeń w jak najkrótszym czasie.
Kompleks działań mających na celu przywrócenie dotkniętych terenów obejmuje następujące prace: lokalizacja zanieczyszczenia olejowego; zbieranie handlowych produktów naftowych, a także zanieczyszczonych pozostałości roślinnych w celu przetworzenia lub unieszkodliwienia; rekultywacja chemiczna (wykorzystanie minerałów – glin bentonitowych, krzemianów szkieletowych, mułu czerwonego, rud boksytu; do chemicznej degradacji ropy naftowej) oraz bioremediacja.
Działania bioremediacyjne prowadzono bezpośrednio w miejscu skażenia. Wprowadzenie bakterii destruktorowych do zanieczyszczonego ekosystemu przeprowadzono poprzez wprowadzenie preparatu Econadin oraz płynnej kultury bakterii destruktorowych. Dla zapewnienia żywotnej aktywności mikroorganizmów wprowadzono nawozy azotowo-fosforowe, odpady z produkcji żywności (drożdże, browary), przestrzegano niezbędnych reżimów napowietrzania i nawilżania. Dla gruntów przeznaczonych do użytku rolniczego przeprowadzono rekultywację biologiczną (fitomeliorację), która obejmowała wprowadzenie płodozmianu, w tym roślin wykorzystywanych później jako nawóz zielony; wprowadzenie zwiększonych dawek nawozów mineralnych; ściółkowanie. „Econadin” stymulował rodzimą mikroflorę, przyczynił się do jej różnorodności gatunkowej podczas odtwarzania biocenoz glebowych.
W celu realizacji powyższej koncepcji EJ „Econad” przeprowadziła:

 • opracowanie metodologicznych metod lokalizacji zanieczyszczeń olejowych;
 • badanie możliwości wykorzystania naturalnych minerałów z 14 ukraińskich złóż, odpadów przemysłowych do sorpcji i chemicznej detoksykacji ropy naftowej;
 • badanie cech strefowych profilu glebowego, dobór mieszanek traw i ich dawkowania do fitomelioracji;
 • opracowanie norm stosowania nawozów mineralnych i organicznych, dodatków biogennych (odpady z przedsiębiorstw spożywczych) do bioremediacji gleb zaolejonych;
 • opracowanie technologii wykorzystania preparatu bakteryjnego „Eco-nadin” sorbentu i destruktora ropy i produktów naftowych do oczyszczania gleb.

Od momentu powstania i wypuszczenia na rynek pierwszych partii Econadinu, jego technologia produkcji przeszła szereg ulepszeń pod kątem zapewnienia wyższej jakości pod względem działania sorpcyjnego i destrukcyjnego oraz standaryzacji podłoża nośnego.
Asortyment wytwarzanych przez NPP Econad produktów służących ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem olejami, oprócz biopreparatu Econadin, obejmuje płynne kultury bakterii-niszczycieli produktów naftowych oraz belki biosorpcyjne Econad [9]. Belki biosorpcyjne „Econad” wykonane są w postaci oddzielnych sekcji, z których montowane są rzęsy o długości do 20 – 50 m. , w tym traktowane zawiesiną mikroorganizmów-destruktorów węglowodorów ropopochodnych.
Belki biosorpcyjne „Econad” przeznaczone są do:

 • utrzymanie czystości środowiska wodnego w miejscach, w których może pojawić się film olejowy (w celach prewencyjnych w rejonach pól naftowych, terminali naftowych, nabrzeży portowych, stoczni itp.);
 • powstrzymywanie i zbieranie oleju w przypadku niewielkich (ogniskowych) wycieków na dowolnej powierzchni;
 • powstrzymywanie i zbieranie ropy w płytkiej wodzie (najbardziej preferowana metoda);
 • Ochrona brzegu przed zanieczyszczeniem olejami.

Opracowane biotechnologie z wykorzystaniem wskazanych środków ochrony przed zanieczyszczeniem olejami są stosowane w przedsiębiorstwach kompleksu morskiego (morskie porty handlowe Odessa, Jużny, Iljiczewsk, Kercz, Izmail itp.), w przedsiębiorstwach przemysłu naftowego i kompleks gazowy (Główne rurociągi naftowe Pridneprovsky JSC „Ukrtransneft”, Państwowa Spółka Akcyjna „Główne rurociągi naftowe „Drużba”, JSC „Prikarpattransnefteprodukt”, GPU „Polta-vagazdobycha”, GPU „Shebelinkagazprom” itp.), w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, spożywczego i energetycznego (CJSC „LUKOR”, Kałusz; JSC „Kargill”, Donieck; CJSC „Odessa”; Elektrociepłownia Kremenczug itp.).
Perspektywy rozwoju EJ „Ekonad”. Otrzymano pierwsze eksperymentalne partie bioemulgatora (dyspergatora) drobnoustrojów. Dyspergator jest nietoksyczny, w przeciwieństwie do dyspergatorów chemicznych. Główne działanie to emulgowanie węglowodorów ropopochodnych, rozproszenie plamy oleju w postaci drobnych kropelek, zapobieganie tworzeniu się nawet najcieńszej warstwy na powierzchni wody, ograniczenie, a w niektórych przypadkach eliminacja zaolejania burt statków, nabrzeży, pomostów itp. Zemulgowany olej w postaci małych kropel ulega zniszczeniu nie tylko przez wyspecjalizowane kultury bakterii destruktorowych (wprowadzone do zbiornika), ale także staje się bardziej dostępny do wykorzystania przez rodzimą mikroflorę, tj. łączą się naturalne biocenozy.
Zastosowanie emulgatorów mikrobiologicznych znacznie zwiększy skuteczność działań w zakresie likwidacji wycieków ropy w naturalnych zbiornikach wodnych i pomoże zapobiegać zanieczyszczeniu strefy przybrzeżnej. Dyspergatory mikrobiologiczne będą również przydatne w eliminacji zanieczyszczeń glebowych.
Efekt czyszczący uzyskany przy zastosowaniu bioemulgatora pod względem wskaźników chemicznych, biologicznych i czasowych przewyższa efekt zastosowania najaktywniejszych dyspergatorów chemicznych. Pozytywnym momentem jest efekt dezodoryzacji.
Tym samym doświadczenia wykorzystania biotechnologii „ekonadyny” do likwidacji zanieczyszczeń olejowych na obiektach naftowych i gazowych wskazują na perspektywy rozwoju tego kierunku.

Lista referencji
 1. Соловьев В.И., Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В., Губанов В.В. Сорбенты и биопрепараты для ликвидации нефтяного загрязнения моря. Екологические проблемы Черного моря.- Одесса:ОЦНТЭИ, 2001.- 287-293.
 2. Кожанова Г.А. Способ получения бактериального препарата для очистки водной среды от загрязнения нефтепродуктами.- Патент №2033975.- Россия.- 1995.
 3. Кожанова Г.А. Спосіб одержання бактериіального препарату для сорбції та деструкції органічних речовин. Патент №43394.- Україна.- 2001. р.
 4. Кожанова Г.А. Препарат для сорбції і деструкції вуглеводнів нафти. Па-тент №59337.- Україна.- 2003.
  5.Соловйов В.І., Кожанова Г.А.,Пушкіна В.О., Гудзенко Т.В. Медицинские аспекты и санитарно-гигиеническая оценка бактериальных препаратов, приме-няемых для борьбы с нефтяным загрязнением водоемов. Вода і здоров’я-2001. Збірник наукових ста-тей. -Одеса: ОЦНТЕІ, 2001.-С. 195-2001.
  6 Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В.,Соловйов В.І., Бобрєшова Н.С.,Бєляєва Т.О., Сьомина Н.В. Метод ліквідації нафтового забруднення в акваторії пор-тів із застосуванням нового біопрепарату “Еконадін”. Вісник Одеського наці-онального університету.Серія Біологія.-2001.-Т.8.-С.130-138.
 5. Кожанова Г.А., Гудзенко Т.В., Соловйов В.І., Бобрєшова Н.С., Бєляєва Т. О., Садовничий В.А. Создание стойких систем микробной биодеградации угле-водородов нефти в водной среде с использованием иммобилизованных бакте-рий-деструкторов. Вісник Одеського національного університету.Серія Біоло-гія.-2001.-Т.8.-С.124-130
 6. Соловьёв В.И., Кожанова Г.А.,Гудзенко Т.В., Кривицкая Т.М. Биореме-диация как основа восстановления нефтезагрязненных почв. Проблеми збору, переробки і утилізації відходів. Збірник наукових статей.-Одеса:ОЦНТЕІ, 2001.- С. 339-345.
 7. Кожанова Г.А., Соловйов В.І. Секція сорбуючого бона. Патент №1746.-Україна.- 2003.

Podziel się tym wpisem