Wysięgniki do ochrony strategicznych obiektów

Opis produktu

Ochrona części wód odnosi się do działań mających na celu zachowanie i odtworzenie części wód. Działania te obejmują zarówno same zbiorniki wodne, jak i ich strefy ochronne. Istnieją również specjalnie chronione części wód, w tym te o znaczeniu międzynarodowym.

W celu ochrony zbiorników wodnych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i gospodarstw domowych, a także zawierają naturalne zasoby lecznicze, ustanawia się strefy i obszary ochrony sanitarnej.

Bariery ochronne na wodę firmy Econad to specjalistyczne bariery, które doskonale spełniają swoją rolę w ochronie zbiorników wodnych. Stanowią one stalową podstawę ze stałymi mocowaniami oraz specjalnymi stalowymi kolcami, które montowane są na całym obwodzie bariery.


Zadzwoń na

WhatsApp biznes

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość