Skimmer progowy “AQUA“

Opis produktu

Skimmery progowe AQUA to pływające skimmery przeznaczone do zbierania oleju i produktów ropopochodnych o różnej lepkości z powierzchni portów, rzek o spokojnym nurcie, rozlewisk, sztucznych zbiorników i bagien.

Odpieniacze AQUA mogą być instalowane w połączeniu z wysięgnikami do operacji OSR. Przeznaczone również do użytku stacjonarnego w studzienkach, zbiornikach.

Odpieniacz progowy AQUA firmy ECONAD
Pompa napędzana przez stację hydrauliczną z płynną regulacją przepływu hydraulicznego pozwala na regulację grubości warstwy pompowanego filmu olejowego. Wydajność skimmera AQUA zależy od wydajności (mocy) wypompowywanego urządzenia.

Typ AQUA 10 AQUA 20 AQUA 30
Pojemność, m3 1-10 10-20 20-30
Wymiary, w.w., mm 770x750x350 985x1080x530 1125x1100x570
Waga, kg 15,5 20,5 22
Głębokość, mm 310 310 320
Pobór wody w stanie wolnym, %. <5 <5 <5
Ciśnienie hydrauliczne, bar 60-100 60-100 60-100
Moc, kW 0,3 0,3 0,3
Średnica tulei ⌀38 ⌀50 ⌀76

Zadzwoń na

WhatsApp biznes

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość