Waarom wordt olie zwart goud genoemd?

Waarom wordt olie zwart goud genoemd?

Olie heeft zeker overeenkomsten met het edelmetaal, ook al is olie vloeibaar en goud vast.

Zowel olie als goud zijn mineralen die in de ingewanden van de aarde te vinden zijn. Om ze te vinden en te bemachtigen, moet je een enorme inspanning leveren. Bovendien is het aantal van beide fossielen beperkt. Zowel olie als goud zijn niet-hernieuwbare bronnen. Daarom vereisen ze een redelijke, evenwichtige en zorgvuldige houding.

Zowel olie als goud zijn van grote waarde. Goud is als een financieel instrument. Olie als energiebron. Tegelijkertijd worden zowel olie als goud ook gebruikt in de industrie.

In bepaalde periodes van onze geschiedenis werd goud de oorzaak van een fenomeen dat de “goudkoorts” werd genoemd. Mensen uit verschillende delen van de wereld verzamelden zich op een bepaalde plek die, volgens geruchten, rijk was aan goud.

Vanwege olie, maar ook vanwege goud, waren en zijn er veel conflicten. Tot open oorlogen tussen hele staten aan toe.

Zowel olie als goud spelen een uiterst belangrijke rol in de moderne wereld. Ze zijn de bron van stabiliteit en welvaart. Olie kan worden geruild voor goud, en goud voor olie. Hoewel directe uitwisseling in de regel niet plaatsvindt, is indirecte uitwisseling onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk.

Hele handelsimperia zijn gebouwd op de winning en verkoop van olie. Op dezelfde manier zijn veel handelsimperia gebouwd op de winning en verkoop van goud. Dit was al zo in de oudheid. Dit geldt zelfs vandaag nog.

Deel dit bericht