Gevolgen van de olieramp

Gevolgen van de olieramp

Olielekkages hebben vaak enorme gevolgen voor het milieu, zowel direct als op de lange termijn. De gevolgen van een olieramp zijn tientallen jaren voelbaar. Olie die wegstroomt uit beschadigde pijpleidingen, tankers en productie-eenheden vernietigt alles wat het “aanraakt”. Olie wordt vele kilometers over het wateroppervlak meegevoerd en wanneer het de kustlijn bereikt, hecht het zich vast aan elke steen en zandkorrel op het strand. Door de olievervuiling sterft alle vegetatie af. Mangrovemoerassen bijvoorbeeld, die krioelen van leven en worden gekenmerkt door weelderige vegetatie, verdwijnen voorgoed door olielozingen. Aangetaste gebieden worden ongeschikt voor wilde dieren.

Vogels gedood door gelekte olie

De met olie besmeurde vogel is nu een symbool van de milieuramp die door het olielek wordt veroorzaakt. Een olielek, zelfs in kleine hoeveelheden, kan het doodvonnis betekenen voor een groot aantal vogels. Sommige vogels voelen gevaar en vliegen in veiligheid, zoals steltlopers. Maar er zijn ook vogels die in de buurt van water leven en zich uitsluitend voeden met vis; het verlaten van de watervlakte betekent voor hen de dood. Een olieramp veroorzaakt grote schade aan nesten, met ernstige gevolgen voor veel soorten. De recente olieramp in de Golf van Mexico vond plaats tijdens het paar- en broedseizoen. Wetenschappers zeggen nu al dat de gevolgen van deze tragedie nog tientallen jaren voelbaar zullen zijn. Een olieramp heeft ook invloed op de migratie door de gebruikelijke stopplaatsen van trekvogels te vervuilen.

Olielekkages doden zeezoogdieren

Gemorste olie leidt heel vaak tot de dood van zeedieren zoals walvissen, dolfijnen, zeehonden en zeeotters. Soms verstopt olie het luchtgat van walvissen, wat de normale ademhaling en het vermogen om te communiceren verstoort. De met olie doordrenkte vacht van otters verliest zijn waterdichtheid, wat leidt tot onderkoeling.

Olieramp doodt vissen

Olie is dodelijk voor vissen, weekdieren en ander zeeleven; vooral eieren en larven sterven snel. Tijdens de olieramp in Alaska in 1989 werden miljoenen schelpdieren en garnalen, miljarden zalmen, haringen en hun kaviaar gedood. De populatie van deze soorten in die regio heeft zich nog niet hersteld. En ooit waren deze plaatsen commercieel en beroemd om hun rijke vangst.

Deel dit bericht