Ecologische eerstehulpkit

Ecologische eerstehulpkit

“Ecological First Aid Kit” van het bedrijf “Econad” is een compacte en mobiele set met noodzakelijke gereedschappen voor het snel en hoogwaardig opruimen van gemorste olieproducten.

Eerstehulpkits zijn nodig voor:
  • opruimen van gemorste en gelekte olie;
  • snel opruimen van olie en olieproducten van het oppervlak van grond, asfalt, steen;
  • voorkomen dat olie in regenafvoeren terechtkomt.

In principe worden “ecologische eerstehulpkits” gebruikt op schepen, in auto-ondernemingen, opslagfaciliteiten voor olieproducten, benzinestations, benzinestations of productiebedrijven waar met olieproducten wordt gewerkt.

Deel dit bericht