Скимер SmartBin за улавяне на отпадъци

Описание на продукция

Как работи SMARTBIN
SmartBin е свързан с маркучи към моторна помпа с голям капацитет, която засмуква вода в SmartBin и я изпомпва обратно в басейна. Отпадъците (въглищен/зърнест прах, маслен филм), които се засмукват заедно с водата в контейнера SmartBin, остават в специален колектор на филтъра, който се сменя при напълване.

Събрани отпадъци като пластмасови бутилки, торби и др. могат да бъдат изпратени за рециклиране и повторна употреба.

SmartBin е базиран на технология за прагов скимер:
 • SmartBin може да събира от 5 до 20 кг боклук (в зависимост от вида и формата)
 • Захранван от 220 V
 • Събраният боклук може да бъде рециклиран.
 • Комплектът включва моторна помпа за изпомпване на вода.
Предимства от използването на SMARTBIN:
 • Висока честотна лента
 • Надеждност
 • Лесен за използване

В SmartBin той се монтира в близост до съоръженията за приставане на „проблемни“ места, където се натрупват отпадъци, плаващи по водата. Също така някои модификации на SmartBin

„SmartBin“ е проектиран да почиства повърхността на водата от отломки, прилага:
 • В морски райони;
 • В затънтените води;
 • В плувни басейни;
 • В яхт клубове;
 • Териториите на терминалите за зърно и въглища.

SmartBin+, освен боклук, събира и въглищен и зърнен прах и преливащи петна от петрол от повърхността на водната площ. В този случай в SmartBin се доставят и специални филтри за прах. Нашето устройство прави пристанищата и околната среда по-чисти и по-привлекателни и дава на пристанището по-голяма „Екологична надежда“.


Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение