Дисковият скимер “XENA“

Описание на продукция

Дисковият скимер XENA е плаващо устройство за събиране на нефт и нефтопродукти с различен вискозитет от повърхността на водата. Възможно е да се събират както петролни продукти, така и органични масла.

Характеристики:
Производителността на скимера може да се регулира в зависимост от ситуацията и задачите.
Може да работи както в пристанищната акватория, така и в крайбрежната зона.

ПРИНЦИП НА РАБОТА дискови скимери МОДЕЛ “XENA”, ФИРМА “ЕКОНАД”
Маслените продукти полепват по външната повърхност на въртящия се барабан или дискове, които са изработени от PVC материал, алуминий или стомана. Дисковете се въртят благодарение на хидравличен (или електрически) мотор.
След това петролните продукти се отстраняват механично с помощта на скрепери. От масления картер събраните замърсители се изпомпват от помпа, разположена на брега или на кораба. Комплектът може да включва стрела с баражни стрели.

Тип XENA 5 XENA 15 XENA 20 XENA 30 XENA 60
Производителност, m3 1-5 10-15 15-20 20-30 30-60
Размери, д/ш/г, мм 770x750x350 845x673x420 1100x1100x550 1325x1100x570 1650x1650x700
Тегло, kg 53 72,5 85 100 125
Газене, mm 105 110 110 120 120
Диаметър на ръкава ⌀2 ⌀2 ⌀3 ⌀3 ⌀3

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение