Сорбентни капаци за варели

Описание на продукция

Сорбентните капаци предотвратяват ефективното предотвратяване на повърхностно замърсяване на варели, в които се съхраняват масла, петрол и петролни продукти.

Съставки: полипропилен / полипропилен + синтетичен материал
Абсорбенти: нефт, нефтопродукти, охлаждащи течности, разтворители
Цвят: бяло, черно
Повторно използване: 50%
Опаковка: 16 бр.
Диаметър 55 см
Дебелина 3 mm
Наличност е

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение