Влагоабсорбиращи щанги

Описание на продукция

Сорбентните щанги „Econad“ за абсорбиране на влага при наводнения са изработени от специална тъкан, която е напълнена със специален влагопоглъщащ материал, който осигурява високата им сорбционна способност.

СОРПЕНТНА СТРАНА(тип преграда) се използва за абсорбиране на влага по време на дъждовния сезон. Те могат да бъдат разположени на отворите на вратите и прозорците, за да се предотврати навлизането на вода в стаята.

Диаметър 127 mm 200 мм
Дължина 3000 mm 3000 mm
Сорбционен контейнер 1бр 24-36 l 48-54 l
Тегло 1 бр. 2 кг 3 кг

Обадете се

WhatsApp бизнес

Да напиша съобщение

Да напиша съобщение